Körös Hírcentrum

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
https://koroshircentrum.hu

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a www.koroshircentrum.hu (továbbiakban: „honlap”) használatával együtt járó adatvédelmi és adatkezelési szabályokkal kapcsolatos tudnivalókról. A honlap tulajdonosa és üzemeltetője a TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: adatkezelő).

A jelen tájékoztatásban meghatározásra kerülnek azok az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, amelyeket az adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Grtv.) foglalt rendelkezésekre figyelemmel magára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő honlapján, a Felhasználókról gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató értelmezésében adatkezelő a TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez és ezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja az ehhez szükséges informatikai szolgáltatásokat.

A jelen tájékoztató értelmezésében felhasználó az, aki a honlapon, (asztali számítógépen, mobilon, vagy táblagépen) a TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság médiatartalom-szolgáltatását igénybe veszi (azaz a honlapra, alkalmazásba belép), hozzászól a honlapon található bejegyzésekhez, részt vesz a honlapon meghirdetett saját promóciókban, szavazásban, illetve felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is (ha hozzárendeljük profilunkhoz) megjelenik nyilvánosan.

A kommentelőkkel szemben alapvető követelmény a fenti, tiltott tartalmú hozzászólásoktól való tartózkodáson felül a kulturált viselkedés és mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása. Amennyiben bármely felhasználónak kérdése van, vagy olyan kommentet lát, ami véleménye szerint nem felel meg a szabályoknak, azt a kapcsolat@koroshircentrum.hu email címen tudja az adatkezelőnek, illetve megbízottjának jelezni.

A Felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Felhasználó a személyes adatainak helyesbítését, illetve módosítását írásban, a kapcsolat@koroshircentrum.hu e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérheti. A levélben küldött kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérést az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

A TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint jelen hírportál tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget az olvasói kommentár és egyéb szolgáltatás oldalain az olvasók, látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolt állományokért (kép, hang, videó illetve bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt, illetve jogi személlyel nem rendelkező társaságot terheli.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analitika

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A honlapon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Az Adatkezelő adatkezelésének célja és általános szabályai:

  • online tartalomszolgáltatás;
  • a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó tájékoztatása, valamint az egyes projektek teljesítése céljából (lásd Hírlevelek, projektek);
  • felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
  • egyedi esetekben promóciók szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
  • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Kapcsolati adatok

Körös Hírcentrum

5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 23/A Fsz.1.

Az oldal tartalmával kapcsolatos kérdésekben illetékes:

Mazán Zsolt ügyvezető

Tel.: 06703329113

E-mail: mazan.zsolt@koroshircentrum.hu


Kövessen minket Facebookon!