Közgyűlés – Békéscsaba Megyei Jogú Város soros közgyűlése 2015. november 25.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ülését 2015. november 25-én 14.00 órára hívta össze Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere. 
Zárt ülésen tárgyalta a testület: Fellebbezések, méltányossági ügyek; Döntéshozatal a Sportcsarnok melletti ún. STOP-SHOP telek ügyében. 
A nyilvános ülés fő napirendi pontjai voltak: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve; Támogatási kérelem benyújtása Békéscsaba Megyei Jogú Város közlekedési energiafüggésének csökkentésére; Pénzügyi és költségvetési területet érintő ügyek; Vagyoni, ügyek, pályázatok; Szociális területet érintő ügyek; Oktatási, közművelődési, sport területet érintő ügyek; Beszámoló a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által tett döntésekről és intézkedésekről; Városüzemeltetési ügyek; Döntéshozatal közbeszerzési eljárások ügyében; Közbeszerzési Szabályzat elfogadása; A tervezett M44-es autóút békéscsabai csomópontjának későbbi ütemben, a nyugati elkerülővel együtt történő megvalósítása; Településszerkezeti Terv módosítása; Holokauszt mártír emlékmű létesítésének támogatása.
A Körös Hírcentrumon on-line, élőben hallgathatták a közgyűlés eseményeit. Az ülés teljes hangfelvételét itt tettük közzé.