Békéscsaba Képviselő-testületének 2015. december 14-én tartott soron kívüli ülése

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 503/2015. (X. 26.) közgy.határozatával döntött a “Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” elnevezésű pályázat vonatkozásában az üzemeltetési koncepció és a díjpolitika kiegészítő feltételekkel történő elfogadásáról, valamint egyéb, a pályázat támogatási szerződésében előírt nyilatkozat megtételéről.
Időközben a Kormány nevében az illetékes miniszter benyújtotta az Országgyűlés számára az országos, egységes hulladékgazdálkodási rendszer szervezeti és működési kereteinek kialakításával és a kisméretű edények bevezetésekor kialakítandó új szolgáltatási díjak meghatározásának módjával kapcsolatos törvénymódosítási javaslatot.
A törvényi változások szükségessé tették a Közgyűlés által korábban hozott határozat hatályon kívül helyezését, és az határidő rövidsége miatt soron kívüli ülést hívott össze Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere.
A soron kívüli ülés napirendi pontjai voltak: 1. A Békéscsaba, 0763/194 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati jog alapítás a DAREH részére; 2. DAREH üzemeltetési koncepció és díjpolitika elfogadása.
A 2015. december 14-én tartott soron kívüli ülést élőben közvetítettük. Az esemény hangfelvételét itt meghallgathatja.