A földhasználó feladata a parlagfű elleni folyamatos védekezés

parlagfű Fotó: Pixabay
hirdetés

A hatályos jogi szabályozás értelmében a földhasználó egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A hatóság ellenőrzi a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartását.

Futó Szöveg

A korábbi szabályozás szerint a földhasználó csak az adott év június 30-áig kellett, hogy megakadályozza a parlagfű virágbimbójának kialakulását. Alapvetően az alternatív fajok megjelenése miatt módosult a jogszabály. Így tavaly óta a védekezési kötelezettség folyamatos, az egész vegetációs időszakra kiterjed. A csapadékmentes időszak miatt még nem virágzik megyénkben a parlagfű.

hirdetés

A helyszíni ellenőrzés elvégzése belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal feladata. A törvényi kötelezettséget elmulasztó földhasználókkal szemben – a felvett jegyzőkönyv alapján – a növényvédelmi hatóság jár el, és szabja ki a bírságot, amelynek mértéke függ az ingatlan elhelyezkedésétől, a terület nagyságától és a fertőzöttség szintjétől. A kiszabott összeg akár az 5 millió forintot is elérheti. A jogszabály alapján meghatározott esetekben közérdekű védekezést (kaszálás) kell elrendelni, amelynek költsége ugyancsak a földhasználót terheli.

A parlagfű-mentesítés nemcsak a gyomnövény mezőgazdasági, nemzetgazdasági kártétele miatt fontos, hanem azért is, mert pollenje a lakosság mintegy 20 százalékánál egészségügyi problémát okoz. Az allergia hazánkban a negyedik legfontosabb nem fertőző betegség, jelentősen befolyásolja a mindennapi életvitelt, csökkenti a teljesítőképességet.

A Békés Megyei Kormányhivatal kéri a földhasználókat, termőföld tulajdonosokat, hogy tegyenek eleget a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeiknek, végezzék el az időszerű talaj- és növényápolási, növényvédelmi munkákat, és tartsák a területeiket gyommentes állapotban.

Forrás: bekesijarasok.hu

hirdetés