Közpénzek felhasználása: hiányosságok két Békés megyei intézmény esetében

körös, khc, sztrájk

Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az Állami Számvevőszék. A szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzéseivel hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok ellátása során. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése két Békés megyei intézmény esetében zárult le.

A békéscsabai székhelyű Közösségi Missziót 2011-ben alapította a Magyar Pünkösdi Egyház belső egyházi jogi személyeként. A fenntartó 2015-ben öt, 2016-ban hat, 2017-ben hét, 2018-ban pedig három szociális intézmény, illetve szociális szolgáltató fenntartójaként vett részt a szociális közfeladatok ellátásában. Intézményei Békéscsabán, Eleken, Kondoroson, Nagybánhegyesen, Kevermesen, Szegeden és Budapesten működtek az ellenőrzött időszakban.

A fenntartó részére a szociális humánszolgáltatási feladat ellátásához biztosított központi költségvetési támogatás – a Magyar Államkincstár részéről – 2015-ben 2 milliárd 454,1 millió Ft, 2016-ban 2 milliárd 426,1 millió Ft, 2017-ben 3 milliárd 237,3 millió Ft, 2018-ban pedig 296,8 millió Ft volt.

Az ÁSZ a Közösségi Misszió esetében számos pontban szabályszerűséget állapított meg, ugyanakkor 2017-re vonatkozóan hiányosságokat tárt fel.

A fenntartó 2017-ben a szociális humánszolgáltatási közfeladatait négy önállóan és három nem önállóan gazdálkodó intézményében látta el. A fenntartó a könyvvezetésében 2017-ben a kapott költségvetési támogatás felhasználását a három önállóan gazdálkodó intézménye által ellátott feladatok vonatkozásában nem bontotta meg. Nem gondoskodott arról, hogy a három önállóan gazdálkodó intézménye működtetésére felhasznált költségvetési támogatások elszámolására vonatkozó adatok feladatonkénti bontásban elkülönítetten rendelkezésre álljanak, így a támogatás felhasználásának a törvényben előírt ellenőrizhetőségét nem biztosította. A fenntartó ezáltal pedig nem igazolta, hogy 2017-ben kapott közpénzt a szociális humánszolgáltatási közfeladatra fordította.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Közösségi Misszió ügyvezető jegyzői részére javaslatot nem fogalmazott meg.

A gyulai székhelyű Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület a 2015-2017 közötti időszakban megteremtette a költségvetési támogatások szabályszerű felhasználásának feltételeit, a közfeladat ellátására biztosított költségvetési támogatásokat a humánszolgáltatási tevékenységre fordította. 2018-ban viszont gazdálkodásának elszámoltathatóságát és átláthatóságát nem biztosította. A nem állami humánszolgáltatók minden évben jelentős költségvetési támogatást kapnak, ezeket pedig átláthatóan kell felhasználniuk.

Az Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesületet 2011-ben Gyulán tíz magánszemély alapította. A fenntartó az ellenőrzött időszakban intézmény létrehozása nélkül, közvetlenül nyújtott szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgáltatást az ellátottak részére. A fenntartó 2014-től közhasznú jogállású szervezet volt.

A fenntartó részére – a Magyar Államkincstár által – a szociális közfeladat ellátásra biztosított költségvetési támogatások összege 2015-ben 146,8 millió Ft, 2016-ban 144 millió Ft, 2017-ben 134,6 millió Ft, 2018-ban pedig 143,7 millió Ft volt.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a fenntartó 2018-ban – a Civil törvényben és a számviteli törvényben foglalt – beszámolókészítési kötelezettségének nem tett eleget, így a közfeladat ellátásához felhasznált közpénzekre vonatkozóan gazdálkodásával a nyilvánosság előtt nem számolt el.

A pénzeszközök rendeltetésellenes felhasználása veszélyének megszüntetése érdekében az ÁSZ vagyonmegóvási intézkedés kezdeményezését helyezte kilátásba, melynek megszüntetéséhez a fenntartónak az ÁSZ felé dokumentumokkal kell igazolni, hogy a 2019. évben már biztosította a közpénzek szabályszerű felhasználását és ellenőrizhetőségét.


Kövessen minket Facebookon!