Tudnivalók az üzemi balesettel kapcsolatos munkáltatói felelősségről

Fotó: Pixabay

A foglalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatt igénybe vett egészségbiztosítási ellátást, ha a munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget.

A baleset bekövetkezését követően a munkáltató megállapítja a munkabaleset tényét. Arról jegyzőkönyvet vesz fel és továbbítja a kormányhivatalhoz. A hivatal vizsgálatot folytat le a felelősség megállapítására. A balesetet szenvedett személy különböző egészségbiztosítási ellátásokban részesül a keletkezett sérülésével összefüggésben. Amennyiben fennáll a foglalkoztató felelőssége, az igénybe vett ellátások költségeit meg kell térítenie.

A baleseti megtérítési eljárás során a kormányhivatal vizsgálja a munkáltatóra kötelező munkavédelmi szabályok betartását. És azt is, hogy a mulasztást a munkáltató vagy annak megbízottja követte el. Vagy a balesetet ezen személyek szándékosan idézték elő. Tisztázni kell azt is, hogy a mulasztás és a baleset között fennáll-e az ok-okozati összefüggés. Illetve hogy a sérültnek nyújtott ellátás ennek következtében vált-e szükségessé.

A bizonyítási eljárás során meghallgathatják az ügyfelet és a tanúkat, helyszíni szemlét tarthatnak, illetve a munkáltatótól bekérhetik az esettel kapcsolatos munkaügyi, munkavédelmi, technológiai és egyéb dokumentumokat. Fontos tudni, hogy amennyiben a munkavédelmi szabályt kizárólag maga a balesetet szenvedett személy szegte meg, úgy a foglalkoztatót nem terheli megtérítési kötelezettség – írja a bekesijarasok.hu.