Így támogatják a ”helyi hírközlőket” (tévesen: médiákat) Békéscsabán

Pénzt tartó kéz, versenyszférában A kép illusztráció/Fotó: Körös Hírcentrum

Helyreigazító közlemény

2020. 11.22. napján (vasárnap) 16:17 órakor közzétett „Így támogatják a ”helyi hírközlőket” (tévesen: médiákat) Békéscsabán” című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Benkó György

hirdetés

“Pozíciójával élve, egy sikeres prezentációval meggyőzve bizottsági tagtársait, megszavazta „magának” a fent említett támogatást, ezért az eljárás megkérdőjelezhető.”

A fentiekkel ellentétben a valós tény az, hogy Benkó György a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottság külsős delegáltja, nem volt jelen, így nem is szavazott/szavazhatott azon a bizottsági ülésen amikor megszavazták a támogatásokat, a bizottsági eljárás nem volt megkérdőjelezhető, sőt a korábbi bizottsági ülésen (https ://bekescsaba.hu/download/1355/j egyzoko enyv-08-28) Benkó György volt az, aki prezentációjában javasolta, hogy a bizottság vizsgálja felül a támogatási rendszert, hiányolta az ellenőrzést, a támogatás felhasználásának a lekövetését, bírálta a jelenlegi támogatási rendszer hatékonyságát.

A hivatkozott cikkben továbbá valós tényt hamis színben tüntettünk fel azzal, hogy becsatoltuk kettő 2018-as keltezésű „Közszolgáltatói Együttműködés Keretszerződés” okirat kivonatát, amelyben Benkó Györgyöt abban a hamis színben tüntettük fel, hogy Benkó György szerződéses kapcsolatban állna az Önkormányzatokkal.

A fentiekkel ellentétben a valós tény az, hogy a becsatolt kivonatok csupán szerződés tervezetek és egyik szerződés sincs hatályban.


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben támogatást nyújt helyi médiák számára. Dicséretre méltó, hogy az idei, világjárvánnyal terhelt évben is – ugyan csökkentett keretösszeggel (2019-ben 13 M Ft, 2020-ban 11,6 M Ft) – de  folytatni kívánja ezen hagyományt.

A támogatás elosztására a Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottság hivatott, mely többszöri nekifutásra a következőképpen osztotta el a rendelkezésre álló keretösszeget:

BCSMJV-KKÉB 56/2020 Határozat - Kivonat
Forrás: https://bekescsaba.hu/download/1355/jegyzokoenyv-09-21

A korábban Mészáros Lőrinchez, majd átalakulást követően jelenleg a KESMA (Mediaworks Hungary Zrt.) alá tartozó megyei napilap, és hírportál egy külön megállapodás keretében 2,6 M Ft támogatásban részesült. Az átalakulásról korábban a media1.hu írt.

A korábban Andy Vajna érdekeltségébe tartozó, most Mészáros Lőrinchez köthető tulajdonlású 104 Rádió 1 ebben az évben 1,2 M Ft támogatásban részesült. A tulajdonváltásról szintén a media1.hu adott hírt.

A 104 Rádió 1 üzemeltető cégének (Csaba Plus Kft.) önkormányzati támogatásra való jogosultsága több szempontból megkérdőjelezhető: a cégnek sem székhelye, de még csak telephelye sincs bejegyezve a cégnyilvántartás rendszerébe Békéscsabán, ráadásul, ahogyan arról már korábban beszámoltunk, szinte ezt megerősítendő a támogatott céget törölték/beolvasztották a központi műsorszolgáltató budapesti székhelyű cégébe. A két, áttételesen Mészáros Lőrinchez kapcsolható szervezet támogatása összesen 3,8 M Ft.

5,6 M Ft támogatásban részesült a helyi érdekeltségű Csaba TV.  A helyi média vezetője Szudár László, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjának, vezető tisztségviselőjének fia, Szudár Csaba. Egyébként Szudár László a 2019 októberi önkormányzati választásokig kb 30 éven keresztül a szó legszorosabb értelmében véve jelentette magát a Csaba TV-t.

Cégkivonat - Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt.
Forrás: https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0410001475/TaroltCegkivonat

0,3 M Ft támogatás a Csaba Rádió részére.

0,3 M Ft támogatás a Mega Rádió részére.

0,3 M Ft támogatás a Körös Hírcentrum Hírportál részére.

(Együtt a három 0,9 M Ft a békéscsabai Mazán család tagjainak vezetése alatt álló médiák.)

0,4 M Ft támogatás Hír6 részére.

0,5 M Ft Békés Sport Magazin. (Ezidáig csak hallottam róla, de a kiadvánnyal még nem találkoztam, és a világhálón való keresésem sem járt eredménnyel, így arról véleményt alkotni nem áll módomban, aminek okát lehet, sportrajongásom hiányának is betudhatom.-a szerk.). A Magazint üzemeltető Hasznos Inform Kft. éves árbevétele 1.364.000 Ft*, így ez az önkormányzati támogatás a teljes árbevételének közel 37%-át teszi ki.

* Forrás: https://www.ceginformacio.hu/cr9310618472

A támogatáselosztás ésszerűségét illetően az alábbi kérdések merülnek fel:

A fent említett KESMA-hoz kötődő Médiaworks Hungary Zrt., melynek éves nyeresége meghaladja a 3 milliárd forintot (aminek csak a tulajdonos által kivehető osztaléka elérheti a 600 M forintot), vajon mennyiben szorul a járványhelyzet következményeitől sújtott, szűkös forrásokból gazdálkodó békéscsabai önkormányzat támogatására?

Nettó árbevétele**: 34 905 433 000 HUF. A társaság nyereségéről bővebben az Index cikkében olvashatunk.

** Forrás: https://www.ceginformacio.hu/cr9310095500

A 104 Radio1 mögött álló Radio Plus Kft (korábban Csaba Plus Kft), melynek nettó árbevétel, a ceginformacio.hu adatai szerint,  1 502 752 000 Ft*, nyeresége  200-300 M Ft közé tehető, mennyiben tekinthető rászorulónak?

A „helyi”-ség kritériumát teljesítve a Csabai Aktuális nevű lap jogosan bővíti a támogatottak körét. Szakmai szempontból azonban elgondolkodtató, hogy egy döntően (12-ből 10 oldal) reklámot tartalmazó kiadvány, valójában egy ingyenes reklámújság részesedése arányos-e a hírközlő és jelentős  közéleti, közszolgálati feladatot is ellátó médiákkal szemben. Erről meggyőzdhetünk a kiadvány X. évfolyamának 24. számából is.

Ezek után már tekinthetjük mellékágnak a bizottság egyes tagjai és a támogattak köre között fellelhető keresztszálakat.  Az 1,2 M Ft támogatásban részesült 104 Rádio 1 helyi megbízottja, Benkó György, a Fidesz-KDNP által támogatott Szarvas Péter polgármester bizottsági delegáltja is egyben.

Bérraktár - Szarvas Péter és Benkó György
A Fidesz-KDNP által támogatott Szarvas Péter, Benkó György privát rendezvényén / Fotó: Kiss Zoltán / Forrás: BEOL

Pozíciójával élve, egy sikeres prezentációval meggyőzve bizottsági tagtársait, megszavazta „magának” a fent említett támogatást. A megkérdőjelezhető eljárás következménye, hogy a valóban helyi, a koronavírus idején nyilvánvalóan rászoruló médiák csupán az össztámogatás méltánytalanul alacsony hányadában részesültek.

BCSMJV-KKÉB 56/2020 JKV Kivonat
Forrás: https://bekescsaba.hu/download/1355/jegyzokoenyv-09-21

Itt található szerződések szerződője Benkó György („továbbiakban: Rádió 1” )

Benkó György szerződés - Mezőberény
Forrás: https://www.mezobereny.hu/adattar/Kepviselo_testulet/vi-04.-radio1-kozszolgaltatoi-szerzodes-166989.pdf
Benkó György szerződés - Csorvás
Forrás: https://www.csorvas.hu/files2/anyagok/18jan_4_9_Radio1_kozszolgaltatoi_Csorvas.doc

A döntéshozók saját megnyugtatását szolgálhatja a jegyzőkönyv azon tartalma, mely szerint az  alpolgármester úr tárgyalásokat folytatott a javaslattal kapcsolatosan. Az érdekeltségünkben álló 3 média (Csaba Rádió, Mega Rádió, Körös Hírcentrum) esetében kijelenthetjük, semmilyen megkeresés nem történt.

Szente Béla - alpolgármesteri egyeztetés
Forrás: https://bekescsaba.hu/download/1355/jegyzokoenyv-08-28

A bizottsági jegyzőkönyvek utalnak a szintén helyi médiának számító, 100%-os Önkormányzati tulajdonban lévő Médiacentrum Kft-re, és annak támogatására, de sajnos nem derül ki, hogy a 167 769 000 Ft árbevételéből mennyi a közvetlen, ill. közvetett támogatás (önkormányzattól, és intézményeitől). Továbbá mennyi lehet a Kft. állami költségvetésből származó (pl.: MTVA, stb.) bevétele. Valószínűsítjük, hogy, jelentős lehet az arány különbsége a közpénzből származó, illetve a piaci szereplőtől származó „bevételek” között. Egyébként döntéshozói oldalról elfogadható érvnek tűnhet, hogy ezért a „befektetésért” a megfelelő időben azt mondhatnak magukról, amit, ahogy szeretnének.

Szente Béla és Benkó György párbeszéde - Jegyzőkönyv
Forrás: https://bekescsaba.hu/download/1355/jegyzokoenyv-08-28

A helyi Önkormányzatnak természetesen jogában áll bármilyen szempontok alapján elosztani a rendelkezésre álló támogatási összeget, mégis nehezen értelmezhető a lokálpatrióta szemlélet ilyen nyilvánvaló ignorálása.

A helyi Önkormányzatnak, vagy legalább a Bizottság tagjainak tisztában kéne lenniük azzal a ténnyel, hogy az általuk kiemelten támogatott 104 Rádió 1 közel 20 órában országos adást sugároz, alig több mint napi 4 órában sugároz békéscsabai tartalmat. Ezzel szemben a konkurens békéscsabai,hátrányosan megkülönböztetett médiák 24 órában városi, megyei tartalmakat sugároznak.  A nagyarányú központi adás következménye, hogy a 104 Rádió 1 még a békéscsabai kötődésű tartalmainak jelentős részét is budapesti munkavállalóval készítteti, míg a békéscsabai székhelyű médiák helyi alkalmazottakat foglalkoztatnak. A 104 Rádió 1 helyi közélettel foglalkozó napi műsorideje kb. 45 perc. Összehasonlítva a Mega Rádió 200 percet meghaladó, valamint a Csaba Rádió 180 percet meghaladó napi közéleti műsoridejével, jól látható a különbség a valóban helyi műsorszolgáltatók javára.  Ezek az adatok az NMHH Műsorszolgáltatási Szerződésében rögzített vállalásokból számíthatóak ki.

Érthetetlen az önkormányzat részéről a hozzáállás, mely semmibe veszi a helyi munkavállalók, és családjaik közvetett támogatását.

Továbbá érthetetlen, hogy a helyi médiaszolgáltatók sorából hogyan került kihagyásra a Mega Rádiót üzemeltető „A-tól-Z-ig” Bt, aki megyei hálózatos műsorszolgáltatóként békéscsabai, 20 órában fogható adást készít békéscsabai telephelyen, békéscsabai alkalmazottakkal, helyi adófizetőként, békéscsabai székhellyel rendelkezve, az Önkormányzati, és egyéb sajtótájékoztatókon képviselővel megjelenve. (98,4 MHz 20 órában „A-tól-Z-ig” Bt adáskészítő, 4 órában a Telekom Békés Kft az adáskészítő)

A Csaba Rádiót, Mega Rádiót, Körös Hírcentrumot üzemeltető vállalkozások törvényességi felülvizsgálati eljárás megindítását kezdeményezik az illetékes Hatóságnál, egyben kijelentik, hogy mindaddig, amíg az esetleges támogatási rendszer elosztása ilyen torzulásokkal valósul meg, nem kívánják elfogadni a megítélt összeget. Teszik ezt annak ellenére is, hogy a napi működés költségeinek fedezete a világjárvány idején nem előteremthető. Egyben kijelentik, hogy minden egyéb lehetőségüket kihasználják a munkatársaik megélhetésének legjobb tudásuk szerinti biztosítására.

Tükrös majom
Szerkesztő: Mazán Zsolt