Átadták az új református óvodát Békésen

Átadták az új református óvodát Békésen Fotó: Körös Hírcentrum

Hivatalosan is átadták a több mint félmilliárd forintból felépült református óvodát Békésen. A közel 900 négyzetméteres intézményben négy csoportszobát alakítottak ki. A száz gyerek befogadására alkalmas óvodában szeptember elsején 93 gyermek kezdte meg a nevelési évet.

hirdetés

Az átadón a Csillagfürt Református Óvoda intézményegység-vezetője, Farkas-Piskóty Boglárka köszöntötte a sajtónyilvános eseményen megjelenteket. „Legelőször is a Mindenhatónak adjunk hálát, hiszen városunkban már közel 100 gyermek kezdheti el a református egyház zászlaja alatt egy modern, otthonos és barátságos épületben a nevelési évet. A mai napon áldást kérhetünk, hogy az itt folyó munkánk valóban magvetés, Isten országának építése lehessen. Hálát adunk Istennek, minden támogatónkért, a munkás kezekért, és azért a sok-sok segítségért, amelyet kaptunk és megtapasztalhattunk az elmúlt időszakban” – fogalmazott.

Mint mondta, a reformátusok országos óvodaprogramja 2018-ban kezdődött, hatvanhat óvodát érint, közülük ötven helyen épül új óvoda. A programban korszerű, a mai kor színvonalának megfelelő óvodák épülhetnek fel, amely által országos szinten több, mint 3000 új óvodai férőhely jön létre. Így, a református óvodai férőhelyek száma, a programnak köszönhetően több mint 40%-kal emelkedik.

Köszöntőbeszédét követően dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, majd Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára mondta el gondolatait. „Püspök úr idézte a Szentírás talán legszebb üzenetét: „Engedjétek hozzám a gyermekeket!”. Ebben benne van Jézus szeretete, tisztelet a családok iránt és benne van az az irgalom is, amely a gyermekek fele kell, hogy minden időben, minden esetben ott legyen közöttünk” – fogalmazott.

Átadták az új református óvodát Békésen
Fotó: Körös Hírcentrum

Palatinus Pál, a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója ünnepi gondolataiban úgy fogalmazott, „a jó Istenünk kegyelméből, a kivitelezők ügyességéből, az óvoda pedagógusok és az alkalmazotti közösség megfeszített, áldozatos munkájának köszönhetően indulhatott el szeptember elsején a Csillagfürt Református Óvodában az óvodai nevelés.”

Katona Gyula, az egyházközség nyugalmazott esperes-lelkipásztora egy halaszthatatlan családi esemény miatt nem tudott jelen lenni az ünnepi alkalmon. Köszöntő gondolatait Molnár Máté vezető lelkész tolmácsolta.

Katona Gyula a feleségével együtt – néhány nappal az avatóünnepély előtt – megtekintették az óvodát, immáron belakva, berendezve, felkészítve az átadóünnepségre. „Szívet, lelket melengető érzés volt látni, hogy az évek óta dédelgetett terv, immár valósággá lett. Dicsőség ezért Istennek! De had illesse köszönet a megvalósulásért kormányunkat, akik az Országos Református Óvodaprogram keretében lehetővé tették, hogy a békési református egyházközségnek is, immár saját tulajdonú épületben működő óvodája lehessen.”

Köszönetet mondott Czira Roland építészmérnöknek a kitűnő tervezésért, amelynek eredményeként egy impozáns, tágas, lakható épület született meg. Megköszönte munkáját a kivitelezésben résztvevőknek akik jó minőségben, határidőre elvégezték a vállaltakat. Továbbá megköszönte a projektiroda azon munkatársainak a munkáját is, akik éveken át felügyelték, irányították és segítették az óvoda felépülését.

Végezetül a 115. zsoltár szavaival kért áldást az óvodára, az óvodásokra, és az itt dolgozók életére.

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért! Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok! Segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta! Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi, mi áldjuk az Urat most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat!”

Fotó: Körös Hírcentrum
Fotó: Körös Hírcentrum
Fotó: Körös Hírcentrum
Átadták az új református óvodát Békésen
Fotó: Körös Hírcentrum
Fotó: Körös Hírcentrum
Átadták az új református óvodát Békésen
Fotó: Körös Hírcentrum
Átadták az új református óvodát Békésen
Fotó: Körös Hírcentrum
Fotó: Körös Hírcentrum
Fotó: Körös Hírcentrum
Fotó: Körös Hírcentrum
Fotó: Körös Hírcentrum
Átadták az új református óvodát Békésen
Fotó: Körös Hírcentrum
Fotó: Körös Hírcentrum
Fotó: Körös Hírcentrum

hirdetés