Külterületi utak újultak meg Békésen

munkagép, útfelújítás, munka, fejlesztés Illusztráció: Körös Hírcentrum

Két külterületi út, a bélmegyeri és a rosszerdei újult meg mintegy 2,9 km hosszon. A bélmegyeri úton részleges pályaszerkezet csere, aszfalt burkolatkiegyenlítés, aszfalt kopóréteg építés, padkarendezés, míg a rosszerdei úton aszfalt burkolat kiegyenlítés, aszfalt kopóréteg építés, padkarendezés történt. A Vidékfejlesztési Program (VP) keretén belül megvalósuló projekt 95%-os támogatás intenzitás mellett 248 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg.

A beruházás két külterületi önkormányzati út felújítását foglalta magában a Bélmegyeri utat és a Rosszerdei utat. Mindkét út mezőgazdasági szempontból jelentős út. A Bélmegyeri út azon kívül, hogy mezőgazdasági útnak épült, településeket összekötő út. A Rosszerdei út mellett külterületi zártkertek illetve mezőgazdasági, gazdasági területek találhatóak. Az felújítással tervezett útszakasz végén tehenészeti telep van. A megnövekedett mezőgazdasági teher miatt az út állaga nagy mértékben megromlott.

A Bélmegyeri út településközi út, ezért a települések közötti munkába járást könnyíti meg a fejlesztés. A felújítással érintett útszakasz gazdasági szereplői számára a szállítmányozás könnyebbé válik, telephelyükre és/vagy földjeikre eljutásának nehézségei megszűnnek. A Rosszerdei út felújításával a külterületen élők számára elérhetőbbé válnak az alapszolgáltatások, valamint a gazdasági szereplők szállítmányozása, telephelyük megközelítése, földjeikre való eljutásuk válik könnyebbé.

A projekt keretében a Bélmegyeri bekötőút 1500 m hosszban, a Rosszerdei bekötőút 1396 m hosszban lett felújítva. A munkák 2022. szeptember 01-én kezdődtek meg és a forgalomnak 2022. október 3-án lettek átadva. A leromlott, töredezett burkolatok felújítása megtörtént, csakúgy, mint a padkarendezés, így az utat használók már a jó minőségű, javított utat használhatják, így mindennapi közlekedésük könnyebbé vált.