Megtartották az idei utolsó képviselő-testületi ülést követő sajtótájékoztatót Békésen

Kálmán Tibor, Nehézségeket okoznak az elszabadult energiaárak Kálmán Tibor, Békés polgármestere / Fotó: Körös Hírcentrum

A december elsején tartott tájékoztatón Kálmán Tibor, Békés város polgármestere adott tájékoztatást az ülésen elhangzottakról.

A testületi ülés elfogadta 2022. évi első háromnegyed éves költségvetés teljesítését. Kálmán Tibor kiemelte, a városnak rendkívül feszes, kihívásokkal teli költségvetése volt ebben az évben. A megpróbáltatások ellenére sikerült tartani a számokat, és a jelenlegi állás szerint a város ezt december 31-ig továbbra is tartani fogja. Ahogyan az előző évben, Békés idén is tartozás nélkül fordulhat át a januári hónapba.

Szintén elfogadásra került a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, és ehhez kapcsolódóan az a rendelet is, amely biztosítja, hogy a 2023. évi költségvetés hiányáig a számlákat, béreket fizetni tudja az önkormányzat, és rajta keresztül az összes intézmény, kft. Szó esett a 2023. évi helyi adónemekről, a kedvezmények mértékéről, illetve a piaci díjtételekről is. Idén nem emelkedik egyetlen adónem és piaci díjtétel sem, a jövő évben tehát ugyanazon díjtételekre számíthat mindenki. Külön napirendi pont keretében tárgyalták a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési teljesülését, ugyanis az intézménytársulási feladatokat Békés város Tarhos községgel közösen látja el. A polgármester elmondta, mind a két intézmény stabilan állta a sarat ebben az évben is.

Elfogadásra került a szakorvosi rendelések szünetelése. December 27. és 30. között a szakorvosi rendelések szünetelnek a városban, a lakosok sürgősségi probléma esetén a Békéscsabai Sürgősségi Betegellátóhoz fordulhatnak segítségért. Beszámolt az idei évi munkájáról az ügyelet ellátásáért felelős Alföld Ambulance Kft., a testület pedig elfogadta a jövő évi szerződéstervezetet. Az ügyelet ellátásra továbbra sincs panasz, a korábban beérkezett panaszról pedig mint kiderült, nem volt valós, csak rosszhiszemű vádaskodás. Ehhez az ügyeleti rendszerhez fog csatlakozni a következő évben további három környező település. Több olyan tájékoztatót is elfogadott a képviselő testület, amelyek a város közép -és hosszútávú életét határozzák meg. Ide tartozik az árvízi, belvízi védekezési terv, Békés város környezeti állapotáról szóló dokumentumok és az integrált településfejlesztési stratégia.

A régi Civil Ház új funkciót kapott, és mint digitális élményközpont működik tovább a városban, nagyon jó kihasználtsággal. A város civiljei ezzel azonban elvesztették azt a bázist, amely eddig a rendelkezésükre állt. Ennek okán a Békési Civil Szervezetek Egyesületének vezetőjével egyeztetve, egy próba program keretében az önkormányzat átadja az egyesület számára a Csabai utca 30. szám alatt található, régi óvoda épületét.

A zárt ülésen többek között az energetikai kérdésekről is tárgyalt a testület. Elfogadásra került a rendkívüli intézkedési tervről szóló beszámoló. A polgármester kiemelte, elmondható, hogy a város intézményvezetői, kft. vezetői nagyon fegyelmezetten tartják be azokat a rendelkezéseket, amelyeket korábban közösen hoztak. Az elmúlt hónap számai azt mutatják, továbbra is tudják tartani azt a spórolási tervet, amelyet maguk elé tűztek.

Az adventi gyertyagyújtás az elkövetkező vasárnapokon délután 4 órakor kerül megtartásra. A 4. gyertya meggyújtása pedig a vasárnapi istentiszteletet követően, délelőtt 10 órakor lesz.