Kukásautó sofőrjeként gázolta halálra egyik munkatársát egy férfi Gádoroson, vádemelésre került sor

elütötte a kukásautó és meghalt Kiemelt kép illusztráció! Fotó: iStock

Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 60 éves büntetlen előéletű fábiánsebestyéni férfi ellen, aki egy kukásautó sofőrjeként gázolta halálra az egyik rakodómunkást. Bűnpártolás vétsége miatt vádemelésre került sor a kukásautó másik rakodója, egy 46 éves büntetlen előéletű orosházi férfi ellen is, aki megpróbálta eltüntetni a tárgyi bizonyítási eszközöket – tájékoztatta hírportálunkat a Békés Vármegyei Főügyészség.

A vádbeli időpontban a 60 éves terhelt gépkocsivezetőként, míg a 46 éves terhelt és a későbbi sértett – egy 38 éves orosházi férfi – rakodómunkásként dolgozott egy hulladékgazdálkodási és köztisztasági szolgáltatásokat nyújtó kft.-nél. 2021. október 25-én a reggeli-délelőtti órákban a két terhelt, valamint a sértett Gádoros lakott területén végeztek hulladékgyűjtési munkát, melynek során a 60 éves férfi a kukásautót vezette, míg a 46 éves férfi és a sértett rakodómunkásként dolgoztak; ők a tehergépjármű haladása során az ún. fellépőkön tartózkodtak.

A rakodómunkások és a jármű környezetében tartózkodó személyek biztonsága érdekében a fellépőkbe olyan szenzor került beépítésre, amely érzékeli, ha azokon ember tartózkodik. Ebben az esetben a járműbe épített elektronika letiltja a hátrameneti fokozat kapcsolását és előremenetben 30 km/h maximális sebességkorlátot állít be. Azaz a biztonsági eszköz megakadályozza azt, hogy a tehergépjármű hátramenetet végezzen, illetve előre 30 km/h sebességnél gyorsabban haladjon, ha valaki áll a fellépők egyikén.

A balesetet megelőzően azonban a rakodómunkások a fellépőkbe épített szenzort kiiktatták egy-egy erre a célra magukkal vitt vasrúddal, és erről a járművezető is tudomással bírt.

Mindezeket követően a kukásautó sofőrje a tehergépjárművel 09 óra után nem sokkal Gádoroson, a Szőlő utcában tolatni kezdett, miközben a két rakodó a fellépőkön tartózkodott. A hátramenet végzése során a fellépőn tartózkodó sértett elveszítette az egyensúlyát és a tehergépkocsi mögé esett. Ezt követően a folyamatos hátramenetben közlekedő tehergépkocsi a hátsó és a középső tengelyére szerelt kerekeivel áthaladt a földre esett sértett fején és törzsén.

A baleset következtében a sértett olyan súlyos, az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott.

A kukásautó vezetője magatartásával a munkavédelemről szóló törvény több rendelkezését is megsértette. A törvény értelmében a munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően használni, illetve a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni.

A baleset bekövetkezése után a másik rakodómunkás – anélkül, hogy ebben a teherautó vezetőjével megegyezett volna – elhatározta, hogy a jármű fellépőiben lévő szenzor kiiktatására használt vasrudakat eltávolítja abból a célból, hogy a hatóság tagjai azokat ne találják meg, ezáltal a tehergépjármű szabálytalan hátrameneti mozgása ne váljon bizonyíthatóvá.

Ezért a korábban általa és a sértett által elhelyezett vasrudakat kivette a jármű fellépőiből és azokat a tehergépjármű hulladékszállításra használt tartályába, az összegyűjtött hulladékok közé dobta abból a célból, hogy a nyomozó hatóság azokat – mint a járművezető bűnösségére utaló tárgyi bizonyítási eszközöket – ne találja meg. A rendőrök a szemle során megtalálták és lefoglalták a terhelt által elrejtett vasrudakat.

A járási ügyészség a terheltek beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a kukásautó sofőrjét próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje és tiltsa el a gépkocsivezető, köztisztasági, településtisztasági gép kezelője foglalkozás gyakorlásától, illetőleg kötelezze őt a nyomozás során felmerült közel 450.000.-Ft-ot kitevő bűnügyi költség megfizetésére. A másik, bűnpártolást megvalósító terhelttel szemben a járási ügyészség indítványa közérdekű munka büntetés kiszabására irányul.