Az okleveles technikus képzés már az informatika területén is elérhető

Fotó: Körös Hírcentrum

A szoftverfejlesztő és -tesztelő képzést okleveles technikus formában is választhatják a diákok a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum és Kollégiumban. Ennek érdekében született egy együttműködési megállapodás a csabai centrum, a tagiskola illetve a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara között.

Az okleveles technikus képzés előnye és lényege, hogy az azt választó fiatalok a középiskolában megszerzett bizonyos ismereteikért kreditpontokat kaphatnak, ha az együttműködő egyetemre jelentkeznek. Bizonyos tárgyakat ott már nem kell elvégezzenek. A Nemes tagiskolában hamarosan elindulhat a szoftverfejlesztő és -tesztelő kurzus okleveles technikus képzés formájában is.

Mucsi Balázs, a szakképzési centrum főigazgatója kiemelte, az egyes tagintézményekben, képzőközpontokban felhalmozott tudás már az egyetemek számára is elfogadható. Ez alapozta meg a még szorosabb együttműködést a felsőoktatási intézményekkel. Egy okleveles technikus képzést választó diák jelentős előnyhöz juthat az együttműködés által: a kurzusért 30 kreditpontot szerezhet. Jó tanulmányi átlag esetén jó eséllyel bejuthat a szegedi egyetem informatikai képzésére. Az egyeztetések során fontos volt az egységes oktatás kialakítása, hogy a fiatalok a megfelelő ismeretekkel, kompetenciákkal kezdhessék a felsőoktatási képzést.

Dr. Horváth Dezső, a Természettudományi és Informatikai Kar dékánja hangsúlyozta, a pontokkal kiváltott kurzusok miatt a fiataloknak több szabadidejük marad akár a szakmai gyakorlatra, a képzés folytatására, vagy a diplomájukat is hamarabb megszerezhetik. Ma már nincs egy éles vonal a középiskolai és az egyetemi oktatás között. A megállapodással létrejött képzési forma lehetőséget ad a diákoknak, hogy azt követően akár egyből a munka világába lépjenek. Vagy az egyetemen alap-, mester-, esetleg doktori szinten elmélyítsék ismereteiket. Természetesen idővel az a cél, hogy megfelelő szakemberek lépjenek – lehetőség szerint ebben a régióban – a munkaerőpiacra. Illetve ezzel az oktatási formával más város vagy akár vármegye diákjait is megszólítsák.

Maczik Mihály, a Nemes tagiskola igazgatója kifejtette, amint a jogszabályok lehetővé tették, elkezdték kidolgozni ennek a most elfogadott rendszernek az alapjait. A tananyagelemek összefésülése az egyetemmel közösen majd egy évig tartott. Az látható volt, hogy a mindig népszerű informatika ágazat a képzésváltozás hírére még keresettebb lett a továbbtanulás előtt álló diákok körében. Még az oktatók is versengtek azért, hogy ki legyen ennek a csapatnak az osztályfőnöke. Hiszen a jobb képességű tanulók kerülnek ebbe az osztályba.

A dokumentumot Mucsi Balázs, Uhljár Erik, a centrum kancellárja, Maczik Mihály, dr. Horváth Dezső és dr. Mingesz Róbert intézetvezető-helyettes írta alá hivatalos keretek között.