Fejlesztik az Északi Ipari Parkot Gyulán

ipari park Fotó: Körös Hírcentrum

A napokban mutatták be a gyulai Északi Ipari Park fejlesztésének jelenlegi állapotát. A TOP-os forrásból és önkormányzati támogatásból megvalósuló projekt az ott telephellyel rendelkező cégvezetőkkel egyetértésben valósul meg.

Az  infrastruktúra fejlesztése közel 90 millió forintos költségvetéssel zajlik. A pályázatot annak idején a Henyei úti telephellyel rendelkező cégek vezetőinek javaslatai alapján nyújtotta be az önkormányzat, igyekeztek figyelembe venni legfontosabb fejlesztési igényeket. Több fórumon egyeztették le velük a beruházás részleteit, meghatározták a térfigyelő kamerák pontos helyét, a kamionforduló és parkolókialakításának mikéntjét, emellett áttekintették a következő fejlesztési ütemre vonatkozó igényeket is.

hirdetés

A jelenlegi fejlesztés keretében a Henyei út – Csikoséri sor kamionforduló és -parkoló építés zajlik. A Henyei úttól a Csikóséri sorig 189 m hosszan 5 m széles aszfaltburkolatú út épül, mindkét oldalon süllyesztett szegéllyel, 1-1 méter padka kialakításával. A Csikoséri soron 128 m hosszan 3 méterrel szélesítik a meglévő burkolatot, és a meglévő út területén 5 db kamionparkoló alakítanak ki. A parkoló mellett végig kiemelt szegély épül, az útszélesítés mellett süllyesztett szegély. A kivitelezés elkezdődött, az út nyomvonalát kitűzték, elkészült a törtbeton és homokos kavics útalap.

Az Ipari Park közbiztonságát szerették volna növelni. Ez legkönnyebben a Henyei út forgalmának megfigyelésével érhető el. A terület a város irányából a vasút felől közelíthető meg. A vasúti átkelő után rendszámolvasásra alkalmas kamera kerül elhelyezésre. A csatlakozó utcák, mint a Csokonai utca és a Csikoséri sor kereszteződéseibe egy-egy kamerát helyeznek ki. A Henyei utca végén szintén elhelyezésre kerül egy kamera, mely a dűlő irányából érkező hátsó forgalmat figyeli. Az új kamerák a város térfigyelő-rendszer részeként fognak üzemelni. A kamerák áramellátása helyi hálózatról valósul meg.

A fejlesztéssel kapcsolatos párbeszéd már 2014 áprilisában elindult. Gyula város vezetése beszélgetésre invitálta a Gyulai Ipari Park területen (Henyei u.) tevékenykedő, ott székhellyel rendelkező vállalkozásokat, hogy a gazdasági célkitűzéseknek megfelelően, velük egyeztetve segítsen az ipari parkot érintő problémákon.

A jelenlévők a következő felvetésekkel éltek:

  • Csapadékvíz elvezetése az út menti árokrendszerből, vízfolyásgátló akadályok eltávolítása
  • Ivóvíz gerincvezeték keresztmetszet felülvizsgálata, nyomásesések okainak kivizsgálása
  • Csapadékvíz átkötés készítése a Henyei út két oldalának összezárásával, a pangó vizek levezetése
  • Gyenge internet elérhetőség korszerűsítése, sávszélesség növelése
  • Az ipari terület határain tájékoztató táblák elhelyezése az ott tevékenykedő vállalkozások neveinek feltüntetésével
  • Az út területéről a csapadékvíz-levezetés biztosítása, padka rendezése

Ezek alapján zajlanak a jelenlegi munkálatok. A város vezetői kiemelték, hogy az iparterület fejlesztése azért is fontos, mert a vállalkozások betelepülésével nőnek a város bevételei , amiből a lakosság is profitálni fog.

A fejlesztés állapotát bemutató sajtótájékoztató hanganyagát itt meghallgathatják.

 

Így áll jelenleg a projekt:

Szóljon hozzá!