Fejlesztik az Északi Ipari Parkot Gyulán

ipari park Fotó: Körös Hírcentrum

A napokban mutatták be a gyulai Északi Ipari Park fejlesztésének jelenlegi állapotát. A TOP-os forrásból és önkormányzati támogatásból megvalósuló projekt az ott telephellyel rendelkező cégvezetőkkel egyetértésben valósul meg.

Az  infrastruktúra fejlesztése közel 90 millió forintos költségvetéssel zajlik. A pályázatot annak idején a Henyei úti telephellyel rendelkező cégek vezetőinek javaslatai alapján nyújtotta be az önkormányzat, igyekeztek figyelembe venni legfontosabb fejlesztési igényeket. Több fórumon egyeztették le velük a beruházás részleteit, meghatározták a térfigyelő kamerák pontos helyét, a kamionforduló és parkolókialakításának mikéntjét, emellett áttekintették a következő fejlesztési ütemre vonatkozó igényeket is.

A jelenlegi fejlesztés keretében a Henyei út – Csikoséri sor kamionforduló és -parkoló építés zajlik. A Henyei úttól a Csikóséri sorig 189 m hosszan 5 m széles aszfaltburkolatú út épül, mindkét oldalon süllyesztett szegéllyel, 1-1 méter padka kialakításával. A Csikoséri soron 128 m hosszan 3 méterrel szélesítik a meglévő burkolatot, és a meglévő út területén 5 db kamionparkoló alakítanak ki. A parkoló mellett végig kiemelt szegély épül, az útszélesítés mellett süllyesztett szegély. A kivitelezés elkezdődött, az út nyomvonalát kitűzték, elkészült a törtbeton és homokos kavics útalap.

Az Ipari Park közbiztonságát szerették volna növelni. Ez legkönnyebben a Henyei út forgalmának megfigyelésével érhető el. A terület a város irányából a vasút felől közelíthető meg. A vasúti átkelő után rendszámolvasásra alkalmas kamera kerül elhelyezésre. A csatlakozó utcák, mint a Csokonai utca és a Csikoséri sor kereszteződéseibe egy-egy kamerát helyeznek ki. A Henyei utca végén szintén elhelyezésre kerül egy kamera, mely a dűlő irányából érkező hátsó forgalmat figyeli. Az új kamerák a város térfigyelő-rendszer részeként fognak üzemelni. A kamerák áramellátása helyi hálózatról valósul meg.

A fejlesztéssel kapcsolatos párbeszéd már 2014 áprilisában elindult. Gyula város vezetése beszélgetésre invitálta a Gyulai Ipari Park területen (Henyei u.) tevékenykedő, ott székhellyel rendelkező vállalkozásokat, hogy a gazdasági célkitűzéseknek megfelelően, velük egyeztetve segítsen az ipari parkot érintő problémákon.

A jelenlévők a következő felvetésekkel éltek:

  • Csapadékvíz elvezetése az út menti árokrendszerből, vízfolyásgátló akadályok eltávolítása
  • Ivóvíz gerincvezeték keresztmetszet felülvizsgálata, nyomásesések okainak kivizsgálása
  • Csapadékvíz átkötés készítése a Henyei út két oldalának összezárásával, a pangó vizek levezetése
  • Gyenge internet elérhetőség korszerűsítése, sávszélesség növelése
  • Az ipari terület határain tájékoztató táblák elhelyezése az ott tevékenykedő vállalkozások neveinek feltüntetésével
  • Az út területéről a csapadékvíz-levezetés biztosítása, padka rendezése

Ezek alapján zajlanak a jelenlegi munkálatok. A város vezetői kiemelték, hogy az iparterület fejlesztése azért is fontos, mert a vállalkozások betelepülésével nőnek a város bevételei , amiből a lakosság is profitálni fog.

A fejlesztés állapotát bemutató sajtótájékoztató hanganyagát itt meghallgathatják.

 

Így áll jelenleg a projekt:

Szóljon hozzá!

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.