Új határidőre kell figyelniük a termelőknek!

termelők

Fontos agrárkár-enyhítési határidő közeleg a termelők számára. Emellett a közeljövőben több, az állatjóléti támogatásokhoz kapcsolódó előadást is tervez a Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya.

Az egyik fontos novemberi határidő az agrárkár-enyhítési rendszerhez kapcsolódik – mondta el Magyarné dr. Knap Diána, a főosztály vezetője. Ez az aszály, belvíz, mezőgazdasági árvíz, felhőszakadás, jégeső, vihar, téli, tavaszi és őszi fagy által a növénykultúrában okozott károkat kompenzálja az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint. Az agrárkár-enyhítési rendszer egy kockázatközösség. Ennek kötelezően tagja az a termelő, aki egységes kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. Továbbá a kérelemben feltüntetett termőföldterület nagysága meghaladja a jogszabályban meghatározott mértéket.

A kárenyhítési rendszer a termelők megalapozott káraira nyújt részbeni ellentételezést. A támogatásra a termelő akkor jogosult, ha a növénykultúrában üzemi szinten a hozamcsökkenés (azaz a kipusztult növényállomány) meghaladta a 30 %-ot. Vagy ha a hozamérték-csökkenés (azaz a károsodás miatti bevételkiesés) a 15 %-ot. A termelő akkor részesülhet kárenyhítő juttatásban, ha a termőföld a termelő használatában van a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor. Valamint elektronikus úton határidőben bejelentette a mezőgazdasági káreseményt. Illetve a kárenyhítési hozzájárulást maradéktalanul megfizette szeptember 15-éig.

A mezőgazdasági káresemények bejelentésére annak bekövetkezésétől számított 15 nap áll a termelő rendelkezésére. A kárbejelentést a Kincstár által erre a célra rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen lehet megtenni. Ezt a megyei kormányhivatal hatáskörrel rendelkező járási hivatala bírálja el. Nagyon fontos aktuális határidő következik november végén. A korábban jóváhagyott kárbejelentés alapján a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet a termelő november 30-ig elektronikus úton nyújthatja be. Ennek elbírálását követően a Kincstár a jövő év március 31-éig határozatban értesíti a termelőt a kárenyhítő juttatás mértékéről és teljesíti a kifizetéseket.

Állatjóléti támogatások témakörében is fontos esemény közeledik. A Békés Megyei Kormányhivatal a tavalyi sikerre való tekintettel ismét megszervezi előadássorozatát sertés és baromfi állatjóléti támogatások témakörében. Az előadássorozattal kapcsolatos részletes információkról, annak helyszínéről és idejéről a tavaly támogatást igénylő – így a hivatal által ismert – ügyfelek írásbeli tájékoztatást kapnak.


Kövessen minket Facebookon!

Szóljon hozzá!