Dr. Bacsa Vendel jegyző úr adott pontos tájékoztatást a jaminai agyaggödörrel kapcsolatban

Fotó: Körös Hírcentrum
hirdetés

Sok pontatlan és valótlan információ terjedt el a napokban a Békéscsaba Önkormányzata tulajdonában lévő jaminai agyaggödörrel kapcsolatban, ezért Dr. Bacsa Vendel jegyző úr ma délután sajtótájékoztatón adott aktuális és pontos tájékoztatást a témában.

A jaminai agyaggödör a kerékpárút építések és más fejlesztések kivitelezése során kitermelt, 95%-os termőfölddel lesz lassan, több éven keresztül feltöltve. A terület az illegális hulladék lerakás megakadályozása céljából be lesz kerítve. A gödör termőtalajjal történő feltöltése nem veszélyeztet természeti értéket és a korábbi állapotot állítja helyre. A környéken közel 20 bányagödör van, amelyek egymásba kapcsolódó tórendszert alkotnak. A szóban forgó terület vízgazdálkodási funkcióval nem rendelkezik, vízjogi engedélye nincs. A gödör nem a tórendszer része, azokkal nincs összeköttetésben és hosszabb nyarakon gyakran kiszárad.

hirdetés

Korábban zöld szervezetek az ilyen és ehhez hasonló bányagödröket tájsebnek tartották és javasolták azok szakszerű rehabilitációját, hiszen így a korábbi állapot állítható helyre. A feltöltéshez az önkormányzat a szükséges természetvédelmi, és természetvédelmi hatósági engedélyekkel rendelkezik, a terület nincs semmilyen védelem alatt.

A hatóság állásfoglalása szerint a gödör feltöltése során – a határozatban megszabott feltételek betartása esetén – természetvédelmi érték veszélyeztetése nem áll fenn, vízvédelmi és vízgazdálkodási érdeket nem sért. A nádas és fás területeken természetesen csak az ott fészkelő madarak háborgatása nélkül, a költési időszak után lehet munkát végezni.

hirdetés