Megalakult a Békés Megyei Kormányhivatal Tudományos Tanácsa

tudományos tanács Fotó: Kormanyhivatal / Lehoczky Péter

Takács Árpád kormánymegbízott kezdeményezésére megalakult a Békés Megyei Kormányhivatal Tudományos Tanácsa. A kormányhivatal Tomcsányi termében megrendezett alakuló ülésen átvették megbízóleveleiket a grémium tisztségviselői és a munkát segítő, felkért tanácsadók. A tudományos tanács legfontosabb célja a közjó és a megye lakosságának szolgálata – hangsúlyozta Takács Árpád.

A tanács működésével a kormányhivatal tudományos értékeinek feltárását, a tudományos eredmények gyakorlatba ültetését és a felhalmozott ismeretanyag, tudás összegzését is szolgálja – hangsúlyozta a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott. Kibontakozási lehetőséget, perspektívát biztosít a kutatás és a tudományos munka iránt elhivatott kollégáknak, segíti a különböző szervezeti egységek főosztályok, osztályok együttműködését és ezáltal erősíti az integrált hatóság elvét. A tudományos tanács működése a kormányhivatali struktúrán kívül is hasznos, hiszen tagjai, tanácsadói és az általuk képviselt szervezetek a kutatásokat közösen végzik, az eredmények az egész megye javát, népességmegtartó erejének növelését szolgálják – nyomatékosította a tudományos tanács elnöki tisztségét ellátó Takács Árpád kormánymegbízott.

A kormánymegbízott felkérése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Tudományos Tanácsa tudományos kutatások koordinálását támogató alelnöki feladatait dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora látja el. Tanácsadóként segíti a tudományos tanács munkáját dr. Antal Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának általános alelnöke, dr. Futó Zoltán, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar dékánja, dr. Vincze Gábor, a Magyar Orvosi Kamara Békés Megyei Területi Szervezete elnöke és a Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Karának dékánja, dr. Párducz László, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének elnöke, dr. Malatyinszki Szilárd, a Kodolányi János Egyetem Orosházi Központjának igazgatója, Gazsó Tibor, a Gál Ferenc Főiskola stratégiai főigazgatója és dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója. A tudományos tanács ügyvezető alelnöke dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója, titkára Károlyi András lett. A tanács tagjai önként, díjazás nélkül végzik tevékenységüket.

Mire vállalkozzék a tudományos kutatások koordinálást támogató alelnök? – tette fel a kérdést dr. Kozma Gábor. Legfőképp arra, hogy jó kérdéseket tegyen fel a tanács munkájával, a kutatásokkal, az alkalmazásokkal kapcsolatban. És utána szervezze meg, hogy minderre jó, vagyis tudományos, továbbá hasznos, vagyis alkalmazható válaszok szülessenek – válaszolta meg a feltett kérdést a Gál Ferenc Főiskola rektora, majd kifejtette: Az állam attól tekinthető jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között a legmegfelelőbben szolgálja… A Békés Megyei kormányhivatal szolgáltat, szolgáltatásaival szólítja meg a társadalmat. Tehát a tudományos tanács számára ezek a szolgáltató szolgálatok adják a működés területeit – tette hozzá a tanács tudományos kutatások koordinálását támogató alelnöke.

A kormányhivatal tudományos tanácsa az MTA érvényes tudományterületi besorolásához igazodóan négy fő tudományterület – társadalomtudományok, agrártudományok, orvosi tudományok, valamint műszaki tudományok – kutatásait karolja fel. A négy fő tudományterületen belül 8 albizottságra és 16 szekcióra tagolódik a tanács. Az elért eredményeket a tagok, kutatók konferenciákon ismertetik, szakfolyóiratokban publikálják és a kormányhivatal is létrehoz erre a célra egy online felületet.

Szóljon hozzá!

5 + 4 =