Önkormányzati választás: Az ajánlások ellenőrzése következik

önkormányzati Illusztráció: Pixabay

A választási irodáknak három napjuk van arra, hogy az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelöltek összegyűjtött ajánlásait ellenőrizzék és megállapítsák az érvényességüket. Az ajánlások érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás.

Az októberi önkormányzati és nemzetiségi választásokon indulni szándékozó jelölteknek a választókerületben élő választópolgárok ajánlásait kell összegyűjteniük a választási iroda által kinyomtatott és hitelesített ajánlóíveken. A képviselőjelöltséghez, polgármester-jelöltséghez szükséges ajánlások számát a jegyzők állapították meg az augusztus 8-án a névjegyzékben szereplők száma alapján. A megyei főjegyzők pedig a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát határozták meg. A nemzetiségi választáson induláshoz szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság állapította meg a választások kitűzésekor, nemzetiségek, illetve települések, megyék szerinti, valamint országos bontásban.

Az ajánlásgyűjtő íveket augusztus 24-től vehették át a jelöltek és a jelölőszervezetek. A választási irodáknak az összegyűjtött ajánlásokat a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell ellenőrizniük. A választási iroda az ellenőrzésnél megvizsgálja, hogy az ajánlóív sorszámozva van-e. Valamint rá van-e vezetve az ajánlást gyűjtő neve és aláírása. Az ajánlóívre felvezetett adatok alapján a választási iroda azonosítja az ajánló választópolgárt. És vizsgálja, hogy van-e választójoga. Valamint az ajánlóíven feltüntetett adatai (a neve, személyi azonosítója, lakcíme) a központi névjegyzékben szereplő adataival megegyeznek-e.

Az ellenőrzés során a lakcímadatokban előforduló kisebb hibákat még elfogadják. Ilyen például az út és utca elírása, helyesírási hiba a közterület nevében, vagy a házszám megjelölésénél az emelet és ajtó elírása, esetleges hiánya. Továbbá ha az ajánló nem tünteti fel mindegyik utónevét. A választási iroda az ajánlások ellenőrzésénél megállapítja, hogy az ajánló választópolgár augusztus 24., az ajánlásgyűjtés kezdete és az ajánlóív benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet ajánlani.

Az iroda ellenőrzi azt is, hogy a választópolgár ugyanazon jelöltre nem adott-e már le érvényes jelölést. Ugyanis az önkormányzati választáson egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat érvényesen, de egy jelöltet csak egyszer. A nemzetiségi választás esetében a választási iroda azt is vizsgálja, hogy az ajánló szerepel-e az adott nemzetiség névjegyzékében. Az iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a meghatározottat. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a mellette működő bizottságot. Ez dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről vagy az elutasításról. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint ajánlóív benyújtására a jelölt bejelentését követően is lehetőség van (“rágyűjtés”). De legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő lejártáig a rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet át kell adni a választási irodának.

Az ajánlások gyűjtésére és a jelöltek bejelentésére szeptember 9-én 16 óráig van lehetőség. Eddig az időpontig kell leadni a jelölteknek a választási irodáktól átvett összes ajánlóívet is. A megyei listák bejelentéséhez szükséges ajánlások gyűjtésére szeptember 10-én 16 óráig van lehetőség. Aki elmulasztja leadni az összes ajánlóívet, megbírságolják, kivéve, ha az ívet a jelöltbejelentésre nyitva álló határidőt követő napon, üresen adják le. A bírságot a választási bizottság szabja ki hivatalból, összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon, 2020. január 13-án megsemmisíti – írja az MTI.


Kövessen minket Facebookon!

Szóljon hozzá!