A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak nagy felelőssége van a gyors beavatkozásban

gyermekvédelmi Ga-Pix Fotó

Az elmúlt év gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatairól és problémáiról tartottak Gyermekvédelmi Tanácskozást Békésen, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak részvételével.

A tavalyi év tapasztalatairól beszéltek, legfontosabb következtetésként a rugalmas és gyors együttműködés és információ-áramlás került megállapításra, vagyis a gyermekvédelem rendszerének tagjai minél éberebben jelezzék egymás felé, ha baj van egy gyermekkel.

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve hívták össze a Gyermekvédelmi Tanácskozást, ahol a teljesség igénye nélkül a helyi oktatási és nevelési intézmények, védőnők, rendőrség, pártfogók, valamint a gyámhivatal és a polgármesteri hivatal képviselői vettek részt. A tanácskozás alkalmával beszámoltak arról, hogy milyen esetek és problémahalmazok merültek fel az elmúlt évben, valamint számot adtak a jelzőrendszerben tevékenykedők együttműködéséről, kapcsolatáról. Bartyik Gitta, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézményének munkatársa meghívott kiemelt témaként beszélt az iskolaérettség vizsgálatáról.

gyermekvédelmi
Ga-Pix Fotó

A problémák komplexek, ugyanis az iskolai hiányzások, a gyermekek magatartás problémái, a szülői elhanyagolás egyre nagyobb hangsúlyt kap. A megállapítás továbbra is ugyanaz maradt a gyermekvédelmi jelzőrendszer szempontjából. A jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés, az információ-áramlás és -megosztás a tagok között adott esetben gyorsabb segítségnyújtást eredményez.

gyermekvédelmi
Ga-Pix Fotó

A jelzőrendszer kiváló együttműködését igazolja az is, hogy a hatósági intézkedésekhez kapcsolódóan egy év alatt másfélszeresére nőtt a családlátogatások száma, valamint a szociális segítő tevékenységek száma közel 200 esettel növekedett. Megkétszereződött az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység, ami az ellátottak számával egyenes arányban növekedett.