Rendkívüli intézkedések lépnek életbe Békés városában csütörtök éjféltől

rendkívüli, fertőzöttek
hirdetés

A folyamatosan változó helyzet miatt, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos megelőzés és védekezés érdekében, Békés Város Önkormányzata az intézményekkel történő napi szintű egyeztetések legfontosabb információiról az alábbi tájékoztatást nyújtja.

Futó Szöveg

Békés Város Önkormányzatának legfrissebb, aktuális intézkedései

hirdetés

A hatékonyabb járvány-megelőzési intézkedések elősegítésére – egyeztetve az illetékesekkel – további korlátozó intézkedések meghozatala vált szükségessé.

Békésen a városi uszoda és a gyógyfürdő látogatásának ideiglenes felfüggesztéséről döntöttünk. Ez az intézkedés 2020. március 19. éjféltől lép életbe. Ettől az időponttól a vendégek, betegek belépése nem lehetséges, mind a vizes, mind a száraz kezelések ideiglenesen felfüggesztésre kerülnek.

Ugyancsak ekkortól, 2020. március 19. éjféltől a békési piac területére való belépés – az ott dolgozó piacfelügyeleti munkatársak kivételével – TILOS.

A lezárás következtében a piaci kiskereskedelem határozatlan ideig szünetel. A területen működő kereskedelmi egységek az aktuális kormányrendelet szabályainak megtartásával végezhetnek tevékenységet azzal a megkötéssel, hogy a kiszolgálás és vendégfogadás csak a külső fronton, illetve bejáratokon lehetséges. Nyomatékosan kérjük az érintetteket, hogy a piac belső területére vendéget, vásárlót engedni szigorúan TILOS!

Szintén csütörtök éjféltől él az a szabályozás, mely szerint a Békés város területén lévő sportlétesítményekbe – sportpálya, sportcsarnok, csónakház – való belépés lehetősége – az ott dolgozók kivételével -, az ott tartózkodás, a sporttevékenység szünetel.

A város területén található szabadtéri sportparkok, tömegsportolásra alkalmas területek, grundok, valamint játszóterek látogatása csütörtök éjféltől szintén TILOS! A rendelkezés betartását folyamatosan ellenőrizni fogja Békés Város Önkormányzata.

Békés Város Önkormányzata legfrissebb rendelkezéseinek hatályba lépése 2020. március 19. éjfél. Az addig nyitva álló, átmeneti időszak lehetőséget biztosít a zökkenőmentes átállásra. Mindazonáltal kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mihamarabb, önkéntesen is tartsák be a korlátozó intézkedéseket, hiszen azok célja a mindannyiunk számára legfontosabb egészségvédelem.

A Békési Polgármesteri Hivatal továbbra is végzi az ügyfelek kiszolgálását, de korlátozásokkal teszi azt a kialakult helyzetre reagálva. 2020. március 19. csütörtök reggeltől csak előzetes időpont egyeztetés alapján történik a rendkívüli és halaszthatatlan ügyek intézése. A személyes ügyfélfogadás a további intézkedésig szünetel. A Békési Polgármesteri Hivatal kéri az Ügyfeleket, hogy telefonon vegyék fel a kapcsolatot hivatallal a +36 66 411-011 szám hívásával, valamint használják a bekesvaros.hu, valamint az ohp-20.asp.lgov.hu (e-önkormányzat) honlapon elérhető nyomtatványokat az egyes ügyek intézéséhez.

Ügyeletről

A Békés város közigazgatási területén Központi Orvosi Ügyeleti feladatokat ellátó Alföld Ambulance Kft. az egészségügyi vészhelyzet idejére Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter kérésére, az ellátásokat lehetőség szerint telefonos tanácsadás formájában teszi meg azokban az esetekben, amelyek nem feltétlenül igénylik a beteggel való személyes találkozást. Ez elengedhetetlen az egészségügyi ellátást biztosító dolgozók egészségének, így munkaképességének megőrzése érdekében. Az ügyelet telefonos forgalma megtízszereződött a vírussal kapcsolatos tájékoztatás kérések miatt. Az ügyelet a megfelelő és szükséges mennyiségű gyógyszerekkel fel van készülve az esetleges megbetegedések kezelésére.

Betegellátás a szakrendelőkben

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőben miniszteri utasításra a tervezett ellátásokat halasztani kell, így a betegek ellátására csak sürgős szükség miatt – életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében – kerülhet sor. A Tisztelt Lakosság ezt a telefonos bejelentkezéskor tudja jelezni a rendelőben.

A vészhelyzetre való tekintettel 2020. március 17. és 2020. március 31. között a járóbeteg szakellátásban a következő változások érvényesek. Szünetel a tüdőgyógyászat, a neurológia, az urológia, a szemészet, a bőrgyógyászat, a kardiológia (I. belgyógyászat), a foglalkozás egészségügy, az ortopédia. A pszichiátria csak hétfői napon fogadja a halaszthatatlan kezelésre váró betegeket. Változatlan rend szerint működik a II. belgyógyászat, a sebészet, a fül-orr-gége, a nőgyógyászat, a reumatológia, az ultrahang, a röntgen diagnosztika és a laboratórium.

Országos látogatási tilalom a fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatók, a szociális intézmények, valamint a fogyatékossággal élőket ellátó intézmények vonatkozásában

A legveszélyeztetettebb korosztály egészségének védelme érdekében látogatási tilalmat rendeltek el a Magyarország területén működő összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben. A látogatási tilalom nem érinti a betegek és gondozottak egyéb kapcsolattartási jogait, azonban az ebbe a körbe tartozó személyes kapcsolattartás esetén a szolgáltató köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a fertőződés veszélyét a lehető leghatékonyabban csökkentik. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az érintett személyek kötelesek a szolgáltató ennek érdekében tett intézkedéseiben együttműködni.

„Segítségre szoruló idős bejelentése” űrlap eléréséről

Békés Város Önkormányzata is elérhetővé tette a „Segítségre szoruló idős bejelentése” űrlapot. Az elektronikus űrlap segítségével gyorsan jelezhetik a lakosok az önkormányzat felé, ha egy idős embernek segítségre van szüksége. Akár családtag, ismerős, szomszéd is jelezheti ezt az elektronikus felületen. A „Segítségre szoruló idős bejelentése” űrlap az E Önkormányzat portálon érhető el. A megfelelő önkormányzat kiválasztása után az Ügyindításra kattintva tölthetik ki az űrlapot.

Felfüggesztik a zöldhulladék-gyűjtő edények kiosztását

Biztonsági okokból a lakosság egészségének védelme érdekében a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. a Békésen meghirdetett zöldhulladék-gyűjtő edények kiosztását határozatlan időre felfüggeszti.

Látogatási tilalom idején a közintézmények munkájáról

A napokban egyre több közintézményben látogatási tilalmat rendelt el a Kormány, amely a lakosság egészségének védelmét és a járvány terjedésének megelőzését szolgálja. Békés Város Önkormányzatának közintézményeiben a munka nem állt le. A Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban dolgozók a könyvek leltározása, a helyismereti adattár karbantartása mellett takarítják és fertőtlenítik a könyvtári tereket, mindemellett a DJP hálózat tagjaként a pedagógusok és szülők online digitális felzárkóztatásán dolgoznak. A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeumban folytatják a megkezdett kutatómunkát, a gyűjteményi anyag adatbázisának számítógépes rögzítését és a következő kiállítások szakmai előkészítését végzik. A Galéria, a Nagyház, a Tájház és az Iskolamesteri lakás tavaszi nagytakarítását is a látogatási tilalom idején oldja meg a múzeum.

Békés Város Önkormányzata minden Békésen élő, 70 éven felüli lakos részére még ezen a héten írásos tájékoztatót küld ki. Sajnos úgy tűnik, csalók tűnhetnek fel, akik egyebek mellett fertőtlenítés vagy mintavétel ígéretével próbálják becsapni az időseket. Az országos híreken is felbukkantak ilyen információk. Ez szélhámosság. Ne engedjenek be ilyen embereket otthonaikba! Sőt, azt se árulják el, hogy egyedül vannak! Bár elsősorban rendőrségi ügyről van szó, de Békés Város Önkormányzata is a leghatározottabban fel fog lépni, ha ilyet tapasztal. Senki nem élhet vissza idős polgáraink jóindulatával, a járvány miatt kialakult helyzettel!

A rendelkezésünkre álló tájékoztatási csatornákon folyamatosan kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy továbbra is nagyon fegyelmezetten, a Kormány által előírt, valamint az önkormányzati utasítások, szabályok betartásával éljék a mindennapokat, vigyázzunk az idős korosztályra és mindannyiunk egészségére.

 

Kapcsolódó tartalom: