Az egységes kérelem pontosítható az ellenőrzések megkezdéséig

egységes, mezőgazdasági, nagy, 2021, afrikai, mezőgazdaság, őszi, kárenyhítési, kárenyhítő Illusztráció: Pixabay

2020. június 9-én lejárt az egységes kérelem benyújtására, módosítására nyitva álló időszak. Azonban a pontosítások továbbra is megtehetők az alábbiak szerinti határidő figyelembe vételével.

A határidő az az időpont, amíg az ügyfelet a MÁK szabálytalanságról nem értesíti vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítette ki. Vagy kiértesítette helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás. A pontosítás az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó olyan adatváltozás bejelentése, ami az egységes kérelemben megadott adatok kiigazítására irányul. De többlet-támogatási igényt nem generál.

Melyek alapesetben a pontosítás esetei?
 • A hasznosítási kód változtatása, ha adott támogatásnál a növényre ugyanolyan kifizetési összeg jár. pl. VP AKG 2015-s tábla hasznosítási kódjának másik, egy adott tematikus előíráscsoporton belül elfogadott és azonos kifizetési csoportba tartozó hasznosítási kódra váltás, EMVA MgTE –ben támogatott növény másik, támogatott növényre történő cseréje stb.).
 • Az igényelt tábla területcsökkentése (kivéve VP AKG, ahol a kötelező 40 ha-ra, vagy 5 ha-ra történő csökkentés a cél).
 • A kender hasznosítású SAPS igényelt táblánál a fajtamező tartalmának változtatása, illetve a vetőmagmennyiség mező tartalmának változtatása kitöltése.
 • Táblabontás történik – nem új tábla felvitele – és a megbontott (eredeti) SAPS pipával igényelt táblaterületéhez képest kisebb vagy egyenlő az utódtáblák összterülete (pl. a gazdálkodó észleli, hogy egy az EK-ban bejelentett 10 ha-os kukoricatáblája a valóságban 3 db, 3,3 ha-os tábla, búza, napraforgó és kukorica növénnyel. Ez a fentiek figyelembevételével táblabontással minden esetben megoldható. Persze, ha a VP AKG-ban vállalta az 5 ha-os táblaméretet, úgy ez már nem pontosítás.)
 • Korábban igényelt jogcím(ek) visszavonása.
 • Az öntözés bejelölése.
 • Erdőrészlet-sorszám megváltoztatása.
 • A táblaterület csökkentése.
 • Korábban igényelt jogcím(ek) visszavonása.
 • Zöldségnövény, ipari zöldségnövény, ipari olajnövény, szemes-és szálas fehérjetakarmány támogatása kapcsán a szaporítóanyag típusa, mennyisége és mértékegysége mezők változtatása, ha a tábla területe is csökkent vagy nem változott.
 • Már igényelt VP ÖKO 2015-ös tábla hasznosítási kódjának másik, egy adott földhasználati kategórián belül elfogadott, de magasabb kifizetési összegű csoportból egy alacsonyabb kifizetési csoportba tartozó hasznosítási kódra történik a váltása (zöldségről-szántóra, legeltetésről kaszálóra)

Zöldítés esetében pontosítás az ökológiai másodvetés tervezett területnagyságának csökkentése. Abban az esetben, ha a másodvetés nem a tervezett területnagysággal, vagy nem a tervezett növényekkel kerül megvalósításra, az adatváltozás elektronikus felületén a megvalósult területet és növénykultúrát is meg kell adni.

Fenti általánosnak mondható pontosításokon túl az alábbi erdészeti pontosítások is elvégezhetőek (EMVA MgTE, VP erdősítés kifizetési kérelmek esetében az alábbiak tekinthetők pontosításnak):

 • Erdőrészlet-azonosító javítása.
 • Támogatási határozat iratazonosító javítása.
 • Táblához megadott erdőrészlet sorszám javítása.
 • Kiegészítő intézkedés hozzáadása, módosítása.

A VP – Natura 2000 erdő kérelemnél továbbra is változtatható a blokkazonosító, valamint a részletjel, az erdőtag, illetve a községhatár változtatása. EKV kérelem (ÚMVP – VP) 2018 – VP EÖKO kérelemnél továbbá pontosításnak minősül a mennyiség mező, valamint jogcím/célprogram mező javítása. Az erdőrészlet-azonosító és a támogatási határozat iratazonosító javítása. VP Agrárerdészeti kifizetési kérelemnél az általános eseteken túl pontosítható a tevékenység sorszám, az iratazonosító, a mennyiség mező és a jogcím tevékenység mező. VP-Erdősítés – Ipari célú fásítás kifizetési kérelemben további pontosítási lehetőség a táblához megadott ipari célú fásítás sorszám javítása, kiegészítő intézkedések hozzáadása, az erdőrészlet-azonosító javítása.

Amennyiben egy hasznosítás kód váltás után egy addig igényelt jogcím nem kerül ismételten bepipálásra, egy adott EFA elem/agrotechnikai művelet/másodvetés nem kerül pontosításra, és a bizonylat így kerül benyújtásra, a le nem igényelt jogcím visszaállítására 2020. június 9-e után nincs lehetőség!

További részletek a Kincstár oldalán elérhető felhasználói kézikönyvben.

Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara