Több utca megújul Békéscsabán jövőév végéig

útépítés

A Kormány a Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok előkészítése és megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról szóló 1842/2020. (XI. 24.) Korm. határozat 1. pontjában egyetértett a békéscsabai útfejlesztési célok megvalósításával. A projekt összesen 7 038 999 000,- Ft költségvetési támogatásból valósul meg.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a támogatási összeget nagyobb részben belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépítésére fogja fordítani, ugyanakkor lehetősége van útfelújítási munkák (elavult aszfaltburkolat cseréje) megrendelésére is a projekt keretében.

hirdetés

A támogatási összeg felhasználásával az Önkormányzat célja, annak a fejlesztési programnak a folytatása, amely a XXI. századhoz méltó városi úthálózat kialakításához vezet, és az eredménye nyomán a lakossági, kommunális igények kielégítése mellett elmondható lesz, hogy Békéscsaba városa megfelel a modern társadalmi elvárásoknak.

Az útépítési munkák I. ütemében 46 db, szilárd burkolattal nem rendelkező utcában épül új út. A kivitelező a munkaterületeket átvette, jelenleg folyamatban van a munkakezdési engedély kiadásához szükséges előkészítő munka, de hamarosan megkezdi a tényleges építési munkákat is. A vállalkozó az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka elkezdése előtt írásban is tájékoztatja, megjelölve a helyi kapcsolattartójának az elérhetőségeit is.

Az útfelújítási munkák során 63 utcában/útszakaszon lecserélésre kerül az elavult aszfaltburkolat. A 1,5 Mrd Ft-os útfelújítási program keretében a közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a megkötött vállalkozási szerződés alapján a kivitelező számára hamarosan átadásra kerül a munkaterület. A felújítandó utcák/útszakaszok köre azok műszaki állapotának, a lakosság igényeinek és választókörzeti képviselői javaslatok figyelembevételével került meghatározásra.

Az útépítési munkák II. ütemében további utcákban történik meg az útépítés. Az útépítési tervdokumentációk felülvizsgálata megtörtént, 2021. nyarán kiírásra kerül a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A nyertes vállalkozó részére a munkaterület még ebben az évben átadásra kerül. Mindhárom projektelem esetében a kivitelezési munkák folyamatosak lesznek, a végső befejezési határidő: 2022. év vége.

A vállalkozók a kivitelezés ütemezése során figyelembe fogják venni a technológiai, tárgyi, személyi és szervezési feltételeket. A munka megkezdésétől kezdve a befejezés időpontjáig a lakosság tájékoztatására a helyi médián keresztül, a vállalkozó részéről a lakosság tájékoztatására közvetlenül az ütemezés szerinti helyszínen folyamatosan, illetve szükség szerint sor fog kerülni.

Forrás és a projekt lebonyolítója:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft

hirdetés