Változott a parlagfű elleni védekezés szabályozása, küszöbön a határszemle

parlagfű Fotó: Pixabay

Idén a megye erdő nélküli termőterületének 15 százalékára terjed ki a hagyományos határszemle. Június 5-étől jelentősen változott a parlagfű elleni közérdekű védekezés szabályozása. Ha az adott részen a gyomnövény-szennyezettség meghaladja a 30 százalékot, a kultúrnövény tőszámától függetlenül minden esetben le kell kaszálni a területet.

hirdetés

A határszemle keretében az ingatlanügyi hatóság elsődlegesen a termőföld védelméről szóló törvényben foglalt kötelezettségek teljesítését ellenőrzi. Idén Kamuton, Mezőberényben (a déli részen), Csorváson, Dévaványán (a déli részen), Lőkösházán, Végegyházán, Battonyán (a nyugati részen), Orosházán (az északi részen, Kiscsákón), Okányban, Zsadányban (a délkeleti részen), Szarvason (az északi részen), Bucsán és Szeghalmon (az északi részen) lesz határszemle-ellenőrzés.

hirdetés

A határszemle egyik kiemelt célja a termőföldek hasznosításának ellenőrzése. A tulajdonos, földhasználó hasznosítási kötelezettségének a művelési ágnak megfelelő termeléssel, vagy termelés nélkül a terület gyommentesen tartásával tehet eleget. Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. Az ellenőrzés kiterjed a termőföld engedély nélküli igénybevételének feltárására, a termőföldek művelési ágának természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

A hatályos jogi szabályozás értelmében a földhasználó egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A hatóság folyamatosan ellenőrzi a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartását. A helyszíni ellenőrzés elvégzése belterületen a jegyző, külterületen kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság feladata.

Június 5-étől jelentősen változott a parlagfű elleni közérdekű védekezés szabályozása. Ha az adott részen a gyomnövény-szennyezettség meghaladja a 30 százalékot, a kultúrnövény tőszámától függetlenül minden esetben le kell kaszálni a területet. A védekezést elmulasztó földhasználóval szemben – a felvett jegyzőkönyv alapján – a növényvédelmi hatóság jár el. És szabja ki a bírságot, amelynek mértéke az ingatlan elhelyezkedésétől, a terület nagyságától és a fertőzöttség szintjétől függ. A bírság összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha a hatóság végezteti el a közérdekű védekezést (kaszálás), annak költségei is a földhasználót terhelik.

A parlagfű-mentesítés nemcsak a gyomnövény mezőgazdasági, nemzetgazdasági kártétele miatt fontos. Hanem azért is, mert pollenje a lakosság mintegy 20 százalékánál egészségügyi problémát okoz. Az allergia hazánkban a negyedik legfontosabb nem fertőző betegség, jelentősen befolyásolja a mindennapi életvitelt, csökkenti a teljesítőképességet. A határszemlével párhuzamosan a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzését is elvégzik a szakemberek. A Békés Megyei Kormányhivatal kéri a földhasználókat, termőföld tulajdonosokat, hogy tegyenek eleget a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeiknek, végezzék el az időszerű talaj- és növényápolási, növényvédelmi munkákat, és tartsák a területeiket gyommentes állapotban – számolt be a hivatal.

hirdetés