Sikeresen zárult a hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatására irányuló programsorozat

zárókonferencia, felzárkóztatás

Sikeresen zárult a hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatására irányuló „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című projekt. A projekt zárórendezvénye 2021. augusztus 25-én került megtartásra, ahol ismertetésre kerültek a projekt tevékenységei, elért eredményei.

hirdetés

A projekt fejlesztési területe Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza és Doboz települések közigazgatási területe volt, hatásterülete azonban – tág értelemben véve – kiterjedt Békés megye, valamint a Dél-alföldi régió teljes egészére. A megvalósítás a 2018. márciusában kezdődött és 2021. augusztusáig tartott. A projekt megvalósítói a gyulai járás települései (Gyula Város Önkormányzata, Elek Város Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata), valamint Doboz Község Önkormányzata és az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért voltak.

hirdetés

A szakmai központ, a projekt keretében kialakított, akadálymentesített Béke sugárúti Mentorközpont volt, a Gyula, Béke sgt. 41. szám alatt. A projekt elsődleges, közvetlen fejlesztő tevékenysége a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú személyek foglalkoztathatóságának javítását támogató mentori szolgáltatás biztosítása volt. Az öt településen összesen 12 mentor látott el fejlesztő tevékenységet, valamint kompetenciafejlesztő képzések, tanácsadások, innovatív programok kerültek lebonyolításra. Ezen tevékenységek közvetlen eredménye, hogy több mint 100 fő elhelyezkedése, aktív munkaerőpiaci programba való belépése valósult meg.

A család- és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében preventív jellegű programok indultak, amelyek hozzájárultak a családi szerepek erősödéséhez, a krízishelyzetek kialakulásának mérséklődéséhez vagy megelőzéséhez. A program keretében tájékoztató előadások, egyéni, csoportos és online tanácsadások kerültek megrendezésre mindösszesen több mint 1500 fő
részvételével.

A projekt időszaka alatt többféle, a lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési prevenciós célú program került lebonyolításra (szűrések, előadások, workshopok). A projekt a hátrányos helyzetű lakosság számára anyagi támogatást is nyújtott szemészeti, illetve fogászati ellátásokhoz.

A projekt célja volt még a közösségfejlesztés, valamint a fiatalok bevonása a helyi közösségek életébe. Az érintett településeken sokszínű programok, workshopok, ifjúsági és közösségi rendezvények kerültek megszervezésre. A humán közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése érdekében 6 intézményvonatkozásában szervezetfejlesztésre került sor. A humán közszolgáltatások területén közel 30 fő elhelyezkedését segítette a projekt és 10 fő részére ösztöndíj alapú támogatás került folyósításra a hiányzó szakemberek pótlása érdekében. Ezeken túlmenően a humán szakemberek számára digitális tananyag is kidolgozásra került – áll a szerkesztőségünknek megküldött közleményben.

hirdetés