Közel 30 millió forintot csaltak ki egy idős gyulai férfitól

gazdaság Fotó: Pixabay

Jelentős kárt okozó folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétség kísérlete miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 35 éves büntetlen előéletű szarvasi nő és társa, egy 53 éves büntetlen előéletű szarvasi férfi ellen, akik közel 30.000.000.-Ft-ot csaltak ki egy idős gyulai férfitól. Az ügyben ügyvédi visszaélés bűntette miatt vádemelésre került sor egy 42 éves büntetlen előéletű férfival szemben is.

A nő vagyontalan, a vádbeli időszakban rendszeres, a megélhetését biztosító állandó munkaviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezett. 2018. év nyarán ismerkedett meg az azóta elhalálozott gyulai férfival, aki ezt az időpontot megelőzően már évek óta egyedül élt. A nő szerelmi kapcsolatot ígérve a néhai sértett bizalmába férkőzött és az ezt követő időszakban, 2018. december hónap végéig több alkalommal megjelent a néhai sértett gyulai házánál. A találkozások alkalmával csalárd szándékkal elhitette a néhai sértettel, hogy a barátnője lesz, és ezen alkalmakkor különböző összegekben pénzt kért a néhai sértettől. Ezen találkozások érdekében a nőt az 53 éves bűntársa szállította Gyulára, aki tudomással bírt róla, hogy a nő szándéka a néhai sértett teljes vagyonának a megszerzésére irányult oly módon, hogy a sértettel érzelmi kapcsolatot alakít ki és a betegségét kihasználva olyan jognyilatkozatok megtételére veszi rá, amely valójában nem áll a néhai sértett szándékában.

A sértettet ebben az időszakban agyi infarktus gyanújával és más pszichiátriai betegségek kórképével többször kezelték kórházban, 2018 novemberében a kezelőorvosa javasolta a cselekvőképességét kizáró gondnokság alá helyezését, és a Gyulai Járásbíróság el is rendelte a néhai sértett határozatlan idejű kötelező pszichiátriai intézeti gyógykezelését.

A sértett cselekvőképtelennek minősült, betegségei miatt az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzott, ebből következően vagyonát érintő jognyilatkozatai semmisnek minősültek. Miután a férfit kiengedték a kórházból, a nő őt bűntársa segítségével három alkalommal is elvitte a bankszámláját vezető pénzintézet gyulai fiókjába és ott a sértett – a terhelt rábírására – három részletben összesen 5.000.000.-Ft készpénzt vett fel a számlájáról, amelyet átadott a nő részére.

Miután csalárd szándékkal megszerezte a néhai sértett bankszámláin összegyűjtött pénzét, a nő elhatározta, hogy a néhai sértett ingatlan vagyonához is hozzájut. Ennek érdekében 2018 decemberében elvitte a sértettet Szarvasra és tartási szerződést kötött vele. A szerződést a 42 éves terhelt ügyvédként eljárva szerkesztette és jegyezte ellen.

A tartási szerződés tárgyát képezte a néhai sértett kizárólagos tulajdonában volt 24.000.000 Ft értékű gyulai ingatlan, valamint egy 700.000 Ft értékű zártkerti ingatlan, a tartási szolgáltatás ellenértéke pedig további havi 150.000.-Ft-ban került meghatározásra.

A tartási szerződés megkötésének időpontjában a néhai sértett az elmeműködés olyan kóros állapotában, szellemi leépülésben és súlyos személyiségzavarban szenvedett, amely képtelenné tette őt a szerződéses akaratának kifejezésére, illetve arra, hogy felismerje a szerződésben foglaltakat, így különösen azt, hogy a szerződéskötés mire irányult, és hogy ez rá nézve milyen kötelezettségekkel, következményekkel jár.

A szerződéskötés időpontjában a sértett érdemi verbális kontaktusba nem volt vonható, fizikális és mentális állapota olyan szinten volt, mely egy külső szemlélő számára is egyértelművé tette azt a körülményt, miszerint nevezett képtelen arra, hogy a szerződésben foglaltakat megértse és felismerje. Az eljáró ügyvéd is felismerte, hogy a sértett az állapota miatt cselekvőképtelennek minősül, és képtelen a szerződés tartalmi elemeit átlátni, értelmezni, ennek ellenére a tartási szerződés megszerkesztését és ellenjegyzését nem tagadta meg. Az ügyvéd azért, hogy a néhai sértettnek jogtalan hátrányt okozzon, míg a terhelt nőnek – a szerződésből származó ingatlanok megszerzésével – jogtalan előnyt szerezzen, a hivatásából folyó kötelességét megszegte. Az ügyvéd a cselekményével hozzájárult ahhoz, hogy a néhai sértett megromlott szellemi állapotának kihasználásával létrejött tartási szerződés eredményeként a nő kizárólagos tulajdonjogot szerzett a tartási szerződés tárgyát képező ingatlanok felett; tulajdonjogát a földhivatal mindkét ingatlan vonatkozásában 2019. január 18-án bejegyezte az ingatlan nyilvántartásba.

Miután az ingatlanokat megszerezte, a nő a néhai sértett többi pénzét is meg akarta kaparintani: 2019 februárjában telefonon új bankkártyát igényelt a sértett nevében. Amikor az eljáró ügyintéző a személyazonosítás érdekében a bankszámla-tulajdonossal kívánt beszélni, a nő a telefonkagylót bűntársának adta át, aki bediktálta a néhai sértett adatait az ügyintézőnek. Végül az elkészült új bankkártyát a terheltek nem vették át, így annak felhasználására nem került sor.

Miután a néhai sértett 2019 márciusában kórházba került, a nő megbízást adott egy ingatlanközvetítő irodának a gyulai ház eladására; az ingatlan értékesítését a büntetőeljárás megindulása és az ingatlanra elrendelt zár alá vétel akadályozta meg.

A járási ügyészség a terheltek beismerése estére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a nőt és 53 éves bűntársát végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje és határozott időre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától, illetőleg a nővel szemben a kicsalt 5.000.000.-Ft erejéig vagyonelkobzást rendeljen el. A harmadik terhelt esetében az ügyészség arra tett indítványt, hogy őt a bíróság pénzbüntetésre ítélje és határozott időre tiltsa el az ügyvédi tevékenység gyakorlásától. A nyomozás során közel 700.000.-Ft bűnügyi költség merült fel, ezt is a terhelteknek kell majd megfizetnie az ügyészség indítványa szerint – tájékoztatta hírportálunkat a Békés Vármegyei Főügyészség.