Agrártámogatás: a dokumentumok ellenőrzései következnek

agrártámogatás

Az év utolsó negyedéve mindig számos feladatot tartogat az agrártámogatás tekintetében. A tavasszal benyújtott ún. Egységes Kérelmekkel kapcsolatos adategyeztetések, illetve ellenőrzések folynak ilyenkor. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek kiküldési időszakában vagyunk – mondta el Magyarné Dr. Knap Diána, a Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának vezetője.

A hatóság felszólító végzésben értesíti az érintett ügyfeleket az adategyeztetés szükségességéről, az adott probléma meghatározásával. A tavalyi évben bevezetett változásnak megfelelően az adategyeztetésre felszólító végzéseket a Magyar Államkincstár elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül küldi ki.  Nagyon fontos tudni, hogy amennyiben a gazdálkodó kérelme meghatalmazott útján került benyújtásra, úgy a felszólítást sem az ügyfél, hanem a képviselője kapja meg.

Az adategyeztetési eljárásban a kérelmeket érintően felmerülő területi túligénylés, tábla átfedés, területi ráfedés és az állatalapú támogatások egyes ellentmondásaira hívja fel a figyelmet a hivatal. Az adategyeztetés célja a túligényelt területek esetében a jogos igénylő személyének megállapítása. Ez annak érdekében, hogy a támogatás kizárólag a jogos igénylőnek kerüljön megítélésre. Ráfedésről akkor beszélünk, ha az ügyfél táblarajza nem támogatható területre fed. Az átfedés pedig azt jelenti, hogy két ügyfél táblarajza egymásra ráfed.

Az ellenőrzések kapcsán kiemelném, hogy ügyfeleink idén is bebizonyították: kérelembeadásukat mértékletesség, a valóságnak megfelelés és a szabályok követése jellemzi – folytatta a főosztályvezető. A kevesebb hiba kisebb kockázatot is jelent. Így a kötelezően előírt 5%-os kiválasztási rátánál jóval kevesebb ügyfél került kiválasztásra megyénkben. Szeptember közepével befejeződtek a helyszíni alapellenőrzések. Jelenleg a távérzékeléssel végrehajtott ellenőrzéseken megállapított eltérések pontosítása, utóellenőrzése zajlik.

A helyszíni ellenőrzések a területi munkával nem érnek véget, a következő időszakban kezdődnek meg a gazdálkodók által kötelezően vezetendő dokumentumok ellenőrzései. A zöldítés, termeléshez kötött támogatások, THÉT, Natura 2000, AKG/ÖKO esetében előzetesen kiértesítjük ügyfeleinket az ellenőrzésről, ezzel segítve az arra való felkészülést, hogy időben, nyugodtan áttekintve tudják összekészíteni a gazdálkodási dokumentumaikat – szólt Magyarné Dr. Knap Diána. Nagyon fontos a jogszabályban előírt hatályos formanyomtatványok használata – fűzte hozzá a főosztályvezető.

Az ellenőrzött ügyfelek számára további fontos információ, hogy részükre a hivatal folyamatosan küldi az ellenőrzési jegyzőkönyveket, és amennyiben az ügyfél nem ért egyet a jegyzőkönyvben tett megállapításokkal, akkor a jegyzőkönyvre elektronikus úton, 8 napon belül észrevételt tehet – tájékoztatott Magyarné Dr. Knap Diána.

Szóljon hozzá!

72 − = 68