Mit érdemes tudni a munkahelyi balesetről?

balesetről Illusztráció: Pixabay

A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről minden esetben meg kell állapítania, hogy az munkabalesetnek tekintendő-e. Fontos tudni azt is, hogy az üzemi baleset társadalombiztosítási kategória. Míg a munkabaleset munkavédelmi szabályokon alapuló kategória. A kettő ugyan sok esetben kapcsolódik egymáshoz, de rendeltetését tekintve különböző.

A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be. És sérülést, mérgezést vagy más testi-lelki egészségkárosodást, esetleg halált okoz. A munkavédelemről szóló törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre. Ennek megfelelően munkabaleset az, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri. Annak helyétől és időpontjától, illetve a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkáltató a balesetről „Munkabaleseti jegyzőkönyv”-et kell felvegyen.

hirdetés

A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó, de egyébként üzemi balesetnek minősülő baleseteket a munkáltató szintén köteles kivizsgálni. A vizsgálat eredményét „Üzemi baleseti jegyzőkönyv”-ben kell rögzíteni. A közhiedelemmel ellentétben nem minősül munkabalesetnek a biztosított munkába menetele vagy hazatérése közben bekövetkezett baleset. Tehát üzemi baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni erről. Illetve a biztosított közcélú munkavégzése vagy a társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során történt balesete esetén. Az egyéni és társas vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személy „Üzemi baleseti jegyzőkönyv”-ét a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal veszi fel, vizsgálja ki.

Azt, hogy a munkáltatóhoz bejelentett baleset társadalombiztosítási szempontból is üzemi balesetnek minősül-e, azt a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv minden esetben határozattal állapítja meg. Ez a társadalombiztosítási kifizetőhely vagy a járási hivatal. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy mikor történt a baleset és milyen egészségkárosító következményekkel járt. Baleseti táppénz csak abban az esetben állapítható meg, ha a bejelentett üzemi baleset tényét a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv határozatban megállapította.

Baleseti ellátásként a sérültet baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg. Baleseti táppénzre az válhat jogosulttá, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében válik keresőképtelenné. A baleseti táppénz az előzetes biztosítási időtől függetlenül egy éven keresztül járhat. Folyósítása legfeljebb egy évvel hosszabbítható meg – írja a bekesijarasok.hu.

 

Szóljon hozzá!

7 + = 13