Több fontos téma is szóba került a gyulai testületi ülésen

testületi Fotó: Körös Hírcentrum

A március 28-i képviselő-testületi ülésen az első interpellációt Szabó Károly (Fidesz) képviselő tárta a testület elé, melyben azt szerette volna megtudni, hogy a gyulavári hídtól a Gyulavári Kastélyig tartó szakaszon való kerékpárút kiépítését, melynek néhány évvel ezelőtt elkészültek a tervei egy pályázat kapcsán, azonban azok nem valósultak meg, lehetne-e folytatni, a terveket módosítani. Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, hogy a jelenleg zajló Paradicsomi Abc és a Fehér-Körös hídja közötti kerékpárút szakasz építését valóban jó lenne folytatni Gyulavári területén is. A tervek annak idején elkészültek, de ezek a pályázatok, amikre számítottak, végül nem jelentek meg, ezért aktualizálni kell a terveket, melyek ismertetésére Molnár Csabát, a mérnöki osztály vezetőjét kérte fel a városvezető.

Az osztályvezető elmondta, hogy az építési engedélyek azóta lejártak, így vagy egy tervfelülvizsgálatot kell végrehajtani vagy új terveket kell készíteni. A képviselő által javasolt szakasz kiépítése 1,9 km hosszú, melynek körülbelül 95 millió forint lenne a kivitelezési költsége.

Ezt követően Kiss Szabolcs (Fidesz) három kérdést tett fel a képviselő testületnek: elsőként a tíz éve a kisökörjárási erdő szélén kialakított sétányra hívta fel a figyelmet, vagyis annak elhanyagolt állapotára, valamint a befejezetlenségére, hiszen nem ér el a Duzzasztóig, hirtelen vége szakad. Másodsorban a korábban népszerű étteremről a Tiborc utca végén lévő Fehér Hollóról és annak évről évre jobban elhanyagolt környezete felől érdeklődött, hogy tudnak-e az ellen valamit tenni. Harmadsorban pedig a Kétmalom utca és a Vár utca kereszteződésénél tervezett gyalogosátkelő felfestésének hiányát említette meg és kérdezte, hogy annak pótlására mikor kerülhet sor.

A polgármester a sétány folytatását nem tudta megígérni, hiszen annak idején azért nem lett befejezve, mert a további szakasz építése magánterületeket érintett volna, így ezt nem lehetett megvalósítani. A képviselő második felvetésére Ködmönné Lipták Anna, az igazgatási osztály vezetője adott választ, miszerint a közterület használatáról szóló rendelet előírja, hogy az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége az ingatlan előtti közterület rendben tartása, gondozása, amelyen az ingatlan közvetlen a közterülettel érintkezik. Ennek okán fel fogják szólítani az ingatlan tulajdonosát, hogy a kötelezettségeit tartsa be, a fokozatosság elvét figyelembe véve, egyébként mivel jogi személy a tulajdonos, vele szemben 1 millió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amiről tájékoztatni fogják és reményeik szerint önként a kötelezettségét végrehajtja.

Kiss Szabolcs harmadik felvetésére a polgármester válaszában elmondta, hogy a mérnöki osztály tájékoztatása szerint május 15-ig kell elvégezni a kivitelezési munkát, a felfestés a közvilágítás kialakítása után végezhető el, ami jelenleg még folyamatban van. Harmadikként Mittag Mónika (Fidesz) képviselő asszony interpellált. Elmondta, hogy sokan megkeresték amiatt, hogy az Élővíz csatorna mentén egyre többen alakítanak ki parkolóhelyeket, így a part hangulata egyre jobban megváltozik és csökken a zöld felület, de hasonló probléma van a németvárosi utcákban is, ezért azt a kérdést tette fel, hogy hogyan lehetne szabályozni, hogy az Élővíz csatorna partján ezek a parkolók szépek legyenek, ne össze-vissza kerüljenek kialakításra. Molnár Csaba osztályvezető elmondta, hogy a partszakasz állami tulajdonban és a Kövizig vagyonkezelésében van, az engedélyekre így nincs rálátásuk.

Ezt követően Ökrös István (Fidesz) két felvetéssel élt, amelyekre megoldást szeretne találni. Az egyik, hogy az ottlakai dűlőnél van egy nagyfeszültségű vezeték, nagy szél vagy viharok esetén összecsapódik és áramkimaradást okoz. Erre a polgármester válaszolta, hogy a mérnöki osztály ezt jelezni fogja az áramszolgáltatónak, hogy vizsgálják ki ezt a problémát. A másik felvetésében beszámolt arról, hogy a 44-es elkerülő út építésének következtében a forgalom a Hicu-telepi útra terelődött, mivel a munkagépek is ezt az utat használják ennek nyoma meglátszik és azt kérte, hogy amikor a munkálatok befejeződnek, állítsák helyre az említett utat. A polgármester elmondta, hogy a kivitelezés megkezdése előtt készültek az útról fotók, ezt a munkálatok utáni fotókkal össze fogják vetni és a keletkező károkat helyre fogják állítani.

Durkó Károly (Gyulai Városbarátok Köre) képviselő a korábban a Gyulai Várszínház kamaratermében látható Jókai Mór mellszoborról érdeklődött, mely hosszú évtizedekig látható volt az intézményben. Úgy véli, hogy a Jókai szobor egy kis darabja az elmúlt év gyulai történelmének, emlékeztet az épület régi életére. Kérdése pedig az volt, hogy miért került el a szobor a régi helyéről, most hol van, valamint mi a Várszínház vezetésének a terve az alkotással és hogy visszakerülhet-e Góg Mihály alkotása a korábbi helyére?

Az interpellációra a Várszínház igazgatója, Dr. Elek Tibor válaszolt. Amikor átvette a Várszínház vezetését valóban eltávolította a szobrot, mert úgy vélte, hogy az aulában a WC és büfé között elhelyezve nincs méltó helyen, valamint féltette is azt, ha a büfépultnál nagyobb tömeg gyűlt össze, nehogy baj érje. Más megfontolás is vezérelte, mert tapasztalta, hogy a fiatalabb korosztály és a nem gyulai látogatók értetlenül álltak az előtt, hogy mit keres ott egy Jókai szobor, mikor a szomszédos megyeszékhely színházát hívják Jókai Színháznak. Emellett úgy gondolja, hogy Jókainak – akit ő is az egyik legnagyobb magyar prózaírónak tart -, az épülethez kötődése nincs, Gyula városához viszont van, mivel a szabadságharc leverése után Erkel Rudolf őt és feleségét a Kossuth u. 30. sz. alatt szállásolta el. Így az igazgató azt javasolta, hogy ezt a szobrot az Erkel Emlékházban helyezzék el, ott méltó körülmények között emlékeztethetnénk Jókai Mórra, munkásságára és a városhoz fűződő kapcsolatára.

Kiss Tamásné (Fidesz) a gyulavári és sarkadi híd közötti árvízvédelmi töltésen való közlekedés témáját hozta fel, ugyanis a töltésen nemcsak gyalogosok és biciklisek közlekednek, hanem autósok is, akik gyakran nagy sebességgel haladnak el arra. A képviselő asszony érdeklődött, hogy kik és milyen sebességgel hajthatnak fel a töltésre, valamint ellenőrzik-e azt. Mivel a töltés a Vízügyi Igazgatóság kezelésében van, ezért tőlük kértek tájékoztatást, amiből kiderült, hogy a töltésre csak az igazgatósággal kiadott engedéllyel lehet felhajtani, amit folyamatosan ellenőriznek, ha szabálysértésre kerül sor, az engedélyt visszavonhatják.

Végül Galbács Mihály (Fidesz) két témát tárt a testület elé, azonban az egyiket visszavonta, mivel az első kérdést, melyet írásban benyújtott, arra az ülés kezdése előtt egy 7 oldalas választ kapott, amit addig nem tudott tanulmányozni, így ezt a következő ülésre kérte halasztani. Így az óvodákkal kapcsolatos felvetésével élt csak, miszerint a gyulavári óvodában a nyílászáró csere és homlokzati felújítás kimaradt és szeretné, ha az önkormányzat megoldást találna erre a problémára.

Dr. Görgényi Ernő válaszában elmondta a képviselőnek, aki 2006 óta tagja a képviselő-testületnek, így tudhatta volna, ha szóban felteszi a kérdést, arra választ is kap. A 7 oldalas anyagot azért kapta, hogy legyen lehetősége tanulmányozni az esetet, mert egy bonyolult kérdésben interpellált. Hozzátette, hogy Szabó Károly, Gyulavári képviselője már korábban intézkedett a gyulavári óvodával kapcsolatos második felvetésére, ugyanis az intézmény-felújítási keretből kicserélik a nyílászárókat, jövőre pedig rendbe hozzák a homlokzatot is.

 

Szóljon hozzá!

− 4 = 2