Békésen is felszentelték az új kenyeret államalapításunk ünnepén

kenyeret Fotó: Körös Hírcentrum

Augusztus 20-án kihagyhatatlan a kenyéráldás. A frissen sütött, nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret először is megszentelik, felszelik, végül több darabra vágva szétosztják. A hagyomány szerint az aratást követően Szent István napjára sütötték az új búzából készült első kenyeret. Az országszerte megtartott aratóünnepek hagyománya a mai napig megmaradt. Így Békésen is, ahol Izsó Gábor, Békés polgármestere nyitotta meg az ünnepet. 

A városvezető Vörösmarty Mihály Szózatából idézve kezdte köszöntő beszédét. Nemzetünk történetének mozgatórugója, hogy mindig is megvolt a képességünk arra, hogy megmaradjunk a nekünk kijelölt úton. Ez a képesség nem egyszer vált aztán a nemzeti függetlenségünk bölcsőjévé is – mondta el.

Géza fejedelemtől kezdve, Szent István királyunk uralkodását követően, egészen a jelenkorig ezt a képességünket egy rohamosan változó világhoz való alkalmazkodás kötötte le. A keresztény államok Európája, pedig immáron nem ellenség volt, hanem otthonunkká vált. Ám a rendszerváltás nem múlt el következmények nélkül, a liberalizmus, ami mára nem csupán egy irányzat, hanem tőlünk nyugatra rombolja le a keresztény Európa felépítményeit. Már a szabadosság, de nem a szabadság letéteményese.

A mai napon Szent István öröksége előtt tisztelgünk. Itt van ma velünk minden hősünk és mártírunk, épp úgy, mint a mindenkori magyarság dolgozó, építő, kitartó nemzedékei a honfoglalás óta. Nemzeti ünnepeink között augusztus 20-a olyan, mint a fény, melynek bár fontos eleme a forrása, mégis az által válik kézzel foghatóvá ahol testet ölt, ahová vetül.

Ahogy a fény, úgy az ünnep is egyfajta eszköz a mindennapok küzdelmei között. Útmutató, melyben eggyé válhat a múlt és a jelen, amely egy érzéssé és szándékká sőt elhatározássá képes ötvözni a célokat és a terveket. Augusztus 20-a épp ezért nem csupán egy esemény, hanem egy szellemiség ünnepe, hiszen az államalapítás alapkövéről van szó.

Békés Város az elmúlt években együtt erősödött a magyar nemzet fősodrával. Békés jelene kiváló lehetőségeket biztosít a megkezdett és a már zajló építő munka folytonosságát hordozza. Az ehhez szükséges lendületet a továbbiakban is a kimagasló civil aktivitásban, az emberek szorgalmában és a nálunk immár hagyományosnak mondható összefogásban látom – emelte ki Izsó Gábor.

A polgármester köszöntője után Kálmán Tibor alpolgármester nyitotta meg a Körös-Menti Települések Találkozóját. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület szervezésében létrejövő program lehetőséget biztosít a kapcsolatépítésre kellemes környezetben, remek programokat szolgáltatva a résztvevőknek.

Ezt követően az egyházak képviselői megáldották, megszentelték az új kenyeret. A Római Katolikus egyház képviseletében dr. Esiobu A. Augustus plébános, a Baptista Gyülekezet képviseletében, dr. Vass Gergely lelkipásztor, valamint a református egyház képviseletében Katona Gyula esperes mondták el imáikat és szentelték meg a kenyeret.


Kövessen minket Facebookon!

Szóljon hozzá!