Tájékoztatás a keresőképtelenség igazolásáról

pollenszezon, keresőképtelenség, influenza Fotó: Pixabay
hirdetés

A Békés Megyei Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a keresőtevékenységet folytató biztosított személyeknek igazolniuk kell, ha betegség, várandósság, kórházi kezelés vagy beteg gyermek ápolása esetén nem tudnak dolgozni.

Futó Szöveg

A keresőképtelenség igazolására nemcsak a táppénz folyósítása miatt lehet szükség, hanem a betegszabadság elszámolásának is ez az alapja. Illetve a munkából történő távolmaradást is bizonyíthatja. Ez utóbbi esetben lényeges, hogy a táppénzre már nem jogosult is kérje a keresőképtelenség további igazolását, amennyiben a betegségéből nem gyógyult fel. Az igazolás az esetlegesen benyújtandó méltányossági táppénz iránti kérelemhez is szükséges lehet. A keresőképtelenséget az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa vagy – a kórházi kezelés időtartamára – a kórház igazolhatja; a magánorvos erre nem jogosult.

hirdetés

Egyes esetekben szükség lehet a keresőképtelenség kezdő napjának visszamenőleges igazolására. A háziorvos a vizsgálatra jelentkezés időpontját megelőző öt napra tud papírt adni a keresőképtelenség fennállásáról. Ha ennél hosszabb időtartamra kell kiállítani a dokumentumot, akkor 30 napon belül a kormányhivatal szakértő főorvosa, ennél hosszabb, legfeljebb hat hónapos időtartamra pedig az orvos szakértői szerv igazolhatja a keresőképtelenséget. Az öt napon túli visszamenőleges keresőképtelenség fennállásának véleményezését az „Orvosi beutaló” nyomtatványon a háziorvosnak, kezelőorvosnak kell kezdeményeznie.

Aki egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban áll (például munkaviszony mellett egyéni vállalkozó is) minden esetben külön-külön kell elbírálni a keresőképtelenséget. Eltérő naplószámon szükséges a megfelelő igazolást kiállítani, rögzítve azon a biztosított munkakörét, tevékenységét is. A kezelőorvosnak tehát a biztosított munkaköreinek, tevékenységének ismeretében kell elbírálnia jogviszonyonként a keresőképtelenséget. A megfelelő igazolás érdekében a beteg köteles tájékoztatni az orvost munkavégzése, tevékenysége azon körülményeiről, amely összefüggésben lehet az egészségi állapotával.

A keresőképtelenség jellegét jelölő kódok feltüntetése is fontos a különböző ellátások elbírálásához, hiszen azok utalnak például az üzemi balesetből, veszélyeztetett terhességből, esetleg beteg gyermek ápolásából adódó állapotra. Végezetül szükséges megemlíteni, hogy a keresőképtelenséget kizárólag orvosi szempontok alapján kell elbírálni. A táppénzre való jogosultság eldöntése az egészségbiztosítási szerv vagy a társadalombiztosítási kifizetőhely hatáskörébe tartozó feladat – írja a bekesijarasok.hu.

 

hirdetés