Megkezdődött a békési záportározók kitisztítása

Fotó: GA-Pix Foto

A békési Cigányvízláda medrében pályázati forrásból végeznek kotrást jelenleg. A fejlesztés a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtott „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem” című projekt megvalósítása, melyre Békés Város Önkormányzata mintegy 378,4 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. 

Kálmán Tibor, a település polgármestere hangsúlyozta, ez a beruházás a már korábban megvalósított projekt I. ütemének folytatása. Az I. ütemben csapadékvíz-csatorna kialakítása valósult meg Dánfokon, a Keserűsor utcai, Tárház utcai, Nevelő utcai, Dózsa Gy. utcai területeken, a fejlesztéseket most tovább folytatják az újabb nyertes projektből. Elsődleges cél Békés városában csapadékvíz csatornák létesítése, felújítása, tározók rekonstrukciója, a belvíz veszélyeztetettség csökkentése. A Cigányvízláda a város egyik víztározója, záportározója, tisztán tartása fontos annak érdekében, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer működése biztosított legyen.

hirdetés

A záportározóban iszapkotrás valósul meg, az ott felgyülemlett nád, iszap kerül kitisztításra. A záportározó a déli részén összeköttetésben áll a malomasszonykerti csatornával. A projekt részeként továbbá a Malomasszonykertben történik felújítás, a Fonó utcai csapadékcsatorna felújítása, a Kalász utcai csapadékcsatorna építése és a Décseri utcai csatornák rekonstrukciója valamint az ún. Puskaporos tó kotrása is megvalósul.

 

hirdetés