Sarkad fejlesztései is sorra kerültek a testületi ülésen

sarkad Fotó: Sarkad Város hivatalos oldala

Sarkad képviselő-testülete 2019. november 28-án tartotta soron következő, közmeghallgatással egybekötött munkaülését a Bartók Béla Művelődési Központban.

A testületi ülés első napirendi pontja keretében dr. Mokán István polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a korábbi képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. A polgármesteri beszámolót követően a városban működő orvosi ügyelet 2019. évi tevékenységéről hallhattak beszámolót a városatyák. Sarkadon és a környező településeken 2014. szeptember 1. óta az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. látja el ezt a feladatot. A beszámolóban kihangsúlyozták, hogy az orvosi ügyelet feladata a lakosság alapszintű sürgősségi ellátása háziorvosi rendelési időn kívül. Ez havonta átlagosan közel 600 órát jelent. Sarkad vonatkozásában 2019. január 1-től október 31-ig összesen 1.576 pácienst láttak el, azaz felnőttet és gyermeket egyaránt.

A beszámolóból az is kiderült, hogy a sürgősségi alapellátásban kiemelkedő partner az Országos Mentőszolgálat. Illetve állandó problematika, hogy sok esetben fordul a lakosság olyan kéréssel az ügyelethez, amit az sürgősségi alapellátás keretében nem tud biztosítani. Arra kizárólag a háziorvosi ellátás keretében kerülhet sor. Tipikus példa erre a különböző gyógyszerek felírásának esete, amire az ügyeletes orvos nem jogosult, kizárólag a háziorvos.

A következő napirendi pont keretében a képviselő-testület felülvizsgálta azokat az együttműködési megállapodásokat, melyeket a városban működő roma és román nemzetiségi önkormányzatokkal kötöttek. A téma kapcsán dr. Mokán István polgármester kihangsúlyozta, az önkormányzat jó együttműködésre és partneri viszony kialakítására törekedett a múltban és törekszik a jövőben is a településen működő nemzetiségi önkormányzatokkal.

A képviselői munka a 2019. évi költségvetés háromnegyed éves helyzetét bemutató anyag tárgyalásával folytatódott. Az anyagból kiderült, hogy a város költségvetése a háromnegyed éves adatok szerint is kiegyensúlyozott, stabil. Az önkormányzatnak hitele, tartozása nincs, a város vagyona ebben az esztendőben is jelentősen gyarapodott. Valamennyi önkormányzati intézmény működik, az intézményeknél a munkahelyeket sikerült megőrizni. Örömteli, hogy a bevételek érezhetően meghaladják a kiadásokat. Továbbá egy sor önként vállalt önkormányzati feladatot is sikerült teljesíteni. Például a sarkadi civil szféra több millió forinttal történő támogatását. De támogatták az újszülötteket, az első lakáshoz jutókat, valamint az idén is jutott forrás iskolakezdési támogatásra nyújtására, mellyel a rászoruló sarkadi családok terheit enyhíthették szeptemberben.

A következő fontosabb napirendi pont keretében Borbély Andorné, az önkormányzati közmunkaprogramok irányítója számolt be az idei eredményekről. A beszámolóból kiderült, hogy 2019-ben a Startmunka Mintaprogram révén összesen három programelemben, egy szociális, egy mezőgazdasági és egy a helyi sajátosságokra épülő programban, illetve a hosszú távú közfoglalkoztatásban összesen 235 fő közfoglalkoztatott dolgozott Sarkadon. A programok lebonyolítására 375 millió forint összegű támogatási forrást nyert el és használt fel az önkormányzat.

A Startmunka Mintaprogram szociális programjában a közfoglalkoztatottak a pályázatban meghatározott ütemterv alapján végezték a belterületi közutak kátyúzását, az út menti padkázást. Belterületen a hulladékok összegyűjtését, elszállítását, a közterületek virággal történő beültetését. A közparkok kaszálását, illetve közterületeken a falevelek összegyűjtését és elszállítását. A Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programjában dolgozó közfoglalkoztatottak munkáját a szántóföldi zöldségtermesztésben a 2019. évi kedvezőtlen időjárás nagyban befolyásolta. A káposztafélék, a zöldpaprika, a paradicsom és a fűszerpaprika palánták kiültetését követően a nagy melegben napi szinten kellett öntözni. A burgonya növekedését és kötését szintén az öntözés biztosította.

A termelési tapasztalatokat összefoglalva megállapítható, hogy a szántóföldi zöldségtermesztést öntözés nélkül nem lehet megvalósítani. Ezért kiemelt célnak kell tekinteni az öntözés gépi eszközeinek folyamatos karbantartását. A mezőgazdasági programon belül idén 200 db tojó tyúkot is vásárolt az önkormányzat, továbbá 40 db malac megvásárlására is sor került. Ezek a Sarkadkeresztúri út mentén lévő telephelyen kerültek elhelyezésre a régi Vágóhíd épületében. A meghízott sertések értékesítését november hónapban megkezdték a lakosság számára. Az átlag súlyuk 140-180 kg között mozog, az értékesítési ár napi szinten kerül meghatározásra. Sarkad Város Önkormányzata az NFA jogutódjával, a Nemzeti Földügyi Központ képviselőjével nyertes pályázat alapján 15 évre szóló ingyenes vagyonkezelési szerződést kötött összesen 52 hektár szántó művelési ágú termőföld földhasználatára. A vagyonkezelési szerződés meghatározza, hogy az ingyenes vagyonkezelésbe adott termőföldeket a közfoglalkoztatás céljára kell hasznosítani, amely előre vetíti a mezőgazdasági program hosszú távú működtetését.

Majd a testület meghallgathatta Varga Zoltán intézményvezető beszámolóját a téli felkészülésről. Kiderült, hogy a város köztereit, 25 ezer négyzetméternyi belterjesen gondozott területeit, valamit a 25 km hosszúságú kerékpárút-hálózatot és a 70 km hosszúságú önkormányzati úthálózatot gondozó Városgazdálkodási Iroda mind tárgyi, mind humán feltételekben felkészült a téli időjárás eredményezte feladatok kezelésére.

Szintén döntés született arról, hogy a Vasút utca 16. alatt kialakított közösségi házat milyen feltételekkel lehet igénybe venni, kibérelni. Ennek mentén elhangzott, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egy sikeresen megvalósított pályázatának köszönhetően egyebek mellett teljesen átépült és megújult a volt Tüdőgondozó Vasút utcai épülete, amely teljesen új funkciót kapott. Ennek mentén az épület közösségi házként funkcionál tovább. Igényes környezetben számos családi, baráti és munkahelyi rendezvény is tartható és a Városgazdálkodási Iroda gondoskodik a kiadásáról, ott kell érdeklődni az igénybevétel feltételeiről.

Döntöttek arról, hogy a város két pontjára kihelyezésre kerülnek olyan kamerák, melyek kizárólag a város közterületeiről közvetítenek képet. Ilyen kamera kerül telepítésre a belvárosi víztorony tetejére, valamint 2 kamera kerül telepítésére a turisztikai fejlesztések centrumaként jellemezhető Éden tavak között megépített kilátóra. Ezek a város honlapján keresztül folyamatosan képet mutatnak a városközpontról, illetve a festői szépségű tavakról és azok környezetéről.

A novemberi képviselő-testületi ülést közmeghallgatás követte idén is, amire a helyi médiafelületeken minden érdeklődő sarkadi lakost meghívtak. A közmeghallgatás előkészítéseként egy 12 oldalas, színes újság készült, mely igen részletesen bemutatta az elmúlt esztendő eredményeit, megalapozva a közmeghallgatást a lakosság előtt, melyet szándékosan délutáni időpontra hirdetett meg az önkormányzat, hogy minden érdeklődő részt vehessen azon. A közmeghallgatás dr. Mokán István köszöntőjével kezdődött. A városvezető vázlatosan bemutatta az önkormányzat elmúlt egy esztendőben végzett munkáját, majd átadta a szót a Bartók Béla Művelődési Központ nagytermét megtöltő, érdeklődő lakosoknak.

A lakossági hozzászólások kapcsán voltak, akik írásban éltek a kérdésfeltevés lehetőségével. Több hozzászóló pedig helyben tett fel műszaki jellegű, városüzemeltetési kérdéseket. Azonban az élet egyéb, sok esetben nem önkormányzati kompetenciába tartozó területeiről is megfogalmazódtak kérdések a közmeghallgatásra érkező polgárok részéről. Az 5. számú választókörzetből kifogásolták a Szalontai úti csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságait. Valamint jelezték a Szigeti temető melletti fedett buszváró kialakításának igényét. Ezeket jövőre a választókerületek fejlesztésére fordítható önkormányzati pénzalap terhére fogja megvalósítani az önkormányzat.

Több fejlesztésre vonatkozó felvetés is elhangzott. Ezek kapcsán dr. Mokán István polgármester elmondta, hogy a városvezetésnek is számos újabb ötlete, elképzelése van. De azok realizálásához újabb pályázati forrásokra van szükség. Így a megfelelő pályázati források megjelenése esetén megtörténhet többek között az Átali-tó és környékének rendezése vagy a középiskola szomszédságában található Almásy-kúria rekonstrukciója is.

Többen felvetették a kóbor kutyák elszaporodásának problémáját is. Elhangzott, hogy sem az önkormányzatnak, sem intézményeinek nincsenek kóbor kutyái, ahogy a társadalom felelősen állatot tartó többségének sem. Nyilván az önkormányzat igyekszik ezt a helyzetet kezelni. Ezért a kóbor eb észlelését a Városgazdálkodási Irodánál kell bejelenteni személyesen, vagy a 06-66-375-016-os telefonszámon. Azonban a helyzet sokat javulna, ha minél többen mozdulnának el felelősségteljes állattartás irányába.

Problémaként jelezték a Szalontai utcai kerékpárút gyalogosok általi használatát és a József Szanatórium irányába vezető, külterületi kerékpárút rossz állapotát is. Ami a kerékpárúton történő gyalogos közlekedést illeti, itt a rendőrségnek van eljárási lehetősége. Az említett külterületi kerékpárútról pedig azt kell tudni, hogy az a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetésében van. Annak fejlesztését, karbantartását folyamatosan kéri önkormányzatunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től. A közmeghallgatáson számos további kérdés elhangzott a közfoglalkoztatás és a gyermekvédelem tárgykörében is, melyeket a polgármester és a jelen lévő szakemberek teljes körűen megválaszoltak.

Forrás: Sarkad Város hivatalos oldala


Kövessen minket Facebookon!