Gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek sikeres életkezdését támogatta a projekt

gyermekvédelmi Fotó: Körös Hírcentrum

Jelentős támogatást nyert el 2018-ban a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. A forrásból az intézmény gyermekvédelmi szakellátásában élő gyermekek önálló életkezdését igyekeztek segíteni különböző programokon keresztül.

A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat sikeresen pályázott a Széchényi 2020 program keretében a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása című pályázati felhívásra. A megnyert közel 50 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg az „ÚTRAVALÓ” – a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottak részére című projekt.

Sziszák Katalin, a központ igazgatója megosztotta, 2017 óta dolgoznak a projekt megvalósításán. Azért kapta az Útravaló nevet, mert azokon a lehetőségeken túl, amelyek adottak az intézményben, olyan útravalót akartak adni a programokon keresztül a fiataloknak, amelyek segítik az önálló életkezdésüket. Már a pályázat megírása előtt inkább prevenciós, fejlesztő hatású programokban gondolkodtak. Elvégeztek egy szükségletfelmérést mind a fiatalok, mind a szakemberek, mind a vérszerinti szülők körében. A projekt célcsoportját is ez a három kategória adta. A vérszerinti szülők bevonása azért volt fontos, mert ha ideálissá válnak a család körülményei, a gyerekeket minden esetben megpróbálják hazagondozni a szakemberek. Erre egyelőre csak kevés példa van.

Magyarországon 23.000 állami gondoskodásban élő gyermek van, Békés megyében közülük 700 gyerekről gondoskodnak. A projekt célja az volt, hogy amikor ezek a fiatalok kikerülnek az ellátórendszerből, akkor jobb esélyekkel induljanak. Be tudjanak illeszkedni a társadalomba. A pályázat elemeiről Szűcs Judit, a program projektmenedzsere adott tájékoztatást. Összesen 111 képességfejlesztő és terápiás tevékenységet szerveztek. Háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési ismeretek, a családi életre, szülői szerepre felkészítés, életút tervezés, kommunikáció, konfliktuskezelés, pályaorientáció, önálló életvezetési készségek egyénre szabott fejlesztése, továbbá közösségépítő táborok, kirándulások is szerepeltek a repertoárban.

Emellett fontos része volt a pályázatnak a különböző tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzése is. Vásárolhattak például számítógépeket, asztali laptopot, multifunkciós nyomtatókat, kerti szerszámokat, konyhai edényeket, társasjátékokat, kerékpárokat. Ezek az eszközök később is hasznosak lesznek, hiszen szívesen használják őket a gyerekek akár a lakásotthonokban, akár a nevelőcsaládoknál.

A környezetvédelmi szemlélet erősítése is hangsúlyt kapott. A szelektív hulladékgyűjtés az intézmény minden lakásotthoni telephelyén, Békés megye több településén is megvalósulhatott. Dévaványa, Békés, Tarhos, Gyula, Elek, és Békéscsaba is bekapcsolódott a projektbe.

A projekt hároméves fenntartási időszakában fél éven belül a résztvevő gyermekek körében hatékonyságvizsgálatot végeznek majd a szakemberek. Valamint további, fejlesztési programokat is terveznek. Például a pénzkezelési és gazdálkodási ismeretek, kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztését szolgáló tevékenységek, jövőkép kialakítását segítő programok, internetes zaklatás, megfélemlítés, áldozattá válás megelőzését szolgáló
tevékenységek, szenvedélybetegségek megelőzését segítő programok.

A Sziszák Katalinnal és Szűcs Judittal készült teljes interjút itt meghallgathatják: