Május 5-én nyit a piac Békésen

békési, piac Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - archív felvétel

Polgár Zoltán, Békés alpolgármestere közleményben tájékoztatott a városi piac nyitásáról, valamint a működési előírásokról. A következőkben ezt a közleményt olvashatják.

“Piacunk zárva tartása, illetve annak megnyitása az egyik központi téma városunkban. Mindenkinek megvan erről az elgondolása, álláspontja. Városunk vezetése kiáll azon véleménye mellett, hogy az eddigi zárva tartás jó döntés volt. Ha önmagában csak a kialakult járványügyi helyzetet vesszük figyelembe, gondolom, mindenki beláthatja, hogy ez felelős magatartás volt. Az élethez, az egészséghez való jogot semmilyen érdek nem írhatja felül, azt semmilyen döntés nem veszélyeztetheti.

hirdetés

A friss kormányzati döntések, enyhítések fényében, a piacfelügyelet közreműködésével mérlegeltük a körülményeket, értékeltük a fennálló kockázatokat, számba vettük mind a termelők, kereskedők, mind a vásárlók igényeit, érdekeit. Köszönjük az őszinte bizalmat! Sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy egyeztettek velünk, személyesen elmondták a véleményüket, meghallgatták a mi érveinket is. Ezek figyelembevétele mindig sokkal könnyebb, mint a partvonalon kívülről történő bekiabálás, az alaptalan hangulatkeltés, a “hát mögötti” vagdalkózás.

Mindezek alapján úgy döntöttünk, hogy május 5-én, azaz kedden megnyitjuk a piacot az értékesítők és vásárlók számára. Mi – a piacfelügyelettel teljes egyetértésben – úgy látjuk, hogy a vonatkozó, jelenleg aktuális szabályok betartásával képesek vagyunk azt a szakmai hátteret biztosítani, ami a piac fizikai működését biztosítja. Természetesen ez azt jelenti, hogy joguk van – és, ha jobban átgondoljuk, kötelességük is – a vonatkozó rendeletek, rendelkezések, szabályok, szigorú és következetes megtartatására!

A kialakult helyzetben ez a következőket jelenti:
 • Az értékesítés kizárólag az épületek és a kerítések által határolt belső udvaron, a “csarnok” területén lehetséges. Jelenleg úgy látjuk, hogy a külső részeken nem tudjuk szavatolni a védőintézkedések maradéktalan betartását.
 • A piacfelügyelet fenntartja a jogot, hogy – az értékesítést végezni kívánókkal akár előzetesen és közvetlen kapcsolatba lépve – eldöntse, hogy kinek engedélyezi az árusítást. Ez a korlátozott értékesítési pontok száma miatt, a védőtávolságok maradéktalan betarthatóságáért szükséges. Természetesen az újranyitás után ismét különös örömmel látjuk és várjuk a “Határtalan Piac” akciónkban résztvevő helyi termelőinket kereskedőinket!
 • Megszabhatja, hogy a kereskedők hol, mekkora terület igénybevételével folytatják tevékenységüket. Ezt természetesen folyamatosan ellenőrzi is fogjuk. Ez az intézkedés a biztonságos védőtávolságok kialakítását és fenntartását szolgálja.
 • A piac területére való belépésre egy kapu fog rendelkezésre állni, mint ahogy annak elhagyása is szintén itt lesz lehetséges.
 • A piac területére belépni csak maszkban lehet!
 • A belépésre várakozóknak és a piacon lévő vásárlóknak is tartaniuk kell egymástól a 1.5 méteres távolságot!
 • A vásárlók az áruhoz nem nyúlhatnak, azt csak az eladó foghatja meg, aki köteles maszkot és gumikesztyűt viselni!
 • A piacra belépők és a mindenkor bent tartózkodók számát az üzemeltető képviselői fogják meghatározni a bent kialakult eloszlás figyelembevételével.
 • Az érvényes szabályokkal összhangban, 7.00-9.00 óra között, valamint 10.30 órától a piac zárásáig csak a 65 év alatti személyek tartózkodhatnak a piac területén, 9.00-10.30 óra között kizárólag a 65 év feletti személyek léphetnek be.
 • A fentiek megtartása érdekében a belépők életkorát a beléptetést végzők joga és kötelessége hiteles okmányok alapján ellenőrizni. A nem együttműködőket, az ellenőrzést megtagadókat nem fogják a piac területére beengedni.
 • A benntartózkodás idejét nem feladatunk és érdekünk meghatározni, korlátozni. Mindazonáltal kérjük, hogy egymásra tekintettel a vásárlás ténye, annak hatékony lebonyolítása legyen a cél mind vásárlói, mind eladói oldalról.
 • Az egyéb, eddig is érvényes rendszabályok betartása továbbra is, sőt talán egyes esetekben méginkább fontos. A higiéniai rendelkezésekre hatványozottabban ügyeljünk! A kereskedelmi, fogyasztóvédelmi, adóügyi jogszabályok figyelembevételét szintén szükségesnek ítéljük.

A mostani helyzetben követendő belépés előtti, a közterületen való tartózkodási szabályok megalkotása nem közvetlenül városi és piacüzemeltetői feladat. Erre vonatkozóan csak ajánlásaink lehetnek. Mindazonáltal a rendvédelmi szervek és a közterület felügyelet fokozott jelenléttel fogja biztosítani a nyugodt, biztonságos vásárlást. Amennyiben szükséges ők is élhetnek és élni is fognak a számukra rendelkezésre álló jogi eszközökkel.

Amit fontosnak gondolunk megszívlelni a vásárlás előtti várakozás során:
 • A külterületen, “szabad levegőn” tartózkodás ne hagyja lankadni az óvatosságunkat, ott is tartsuk embertársainktól a 1,5-2 méter távolságot.
 • Különösen a korosztályok közötti váltások időszakában ügyeljünk, hogy a fiatalabbak és az idősebbek ne kerüljenek közvetlen kapcsolatba. Ha lehet, az érkezésünket is a megfelelő időponthoz igazítsuk.
 • A higgadt, nyugodt várakozás mindannyiunk közös érdeke.
 • Vásárlóként is tartsuk be mind a belépés előtt, mind a piac területén azokat a szabályokat, amik felelős állampolgárként vonatkoznak ránk.

Amint mindannyian láthatjuk, a mindenki számára megnyugtató, biztonságérzetet és valódi biztonságot is adó piacüzemeltetés, piaci vásárlás nem egyszerű feladat a kialakult járványügyi helyzetben. A felelősség közös, de ez a helyzet nem megosztja, hanem megsokszorozza azt! Ha mindezeket megtartva, felelősen, és nem utolsó sorban folyamatosan, lankadatlan éberséggel cselekszünk, bízhatunk a sikerben. Az újraindulás során, ott felmerülő tapasztalatokkal, tanácsokkal kérdésekkel természetesen bátran keressenek minket. A zökkenőmentes, biztonságos működés mindannyiunk közös érdeke!