Harmincötmillió forintból új aszfaltburkolatot kapott a Zsarói utca Sarkadon

Zsarói, útépítés Fotó: Sarkad Város hivatalos oldala

Sarkad Város Önkormányzatának fejlesztési programjában kiemelt célkitűzésként szerepel a meglévő aszfaltburkolatú önkormányzati utak és kerékpárutak felújítása. Valamint a jelenleg még csak útalappal rendelkező önkormányzati utak szilárd burkolattal történő ellátása – hangsúlyozta a Zsarói utcában az aszfaltterítést megtekintő dr. Mokán István polgármester.

Ezeket a célkitűzéseket a települési önkormányzatok többsége nem képes saját forrásból megvalósítani. Tekintettel arra, hogy egy már aszfaltburkolattal rendelkező út új kopóréteggel való ellátása is több tízmillió forintba kerül. Míg egy csak útalappal rendelkező út szilárd burkolattal történő ellátása – természetesen az utca hosszának és szélességének függvényében – közelíti a százmillió forintos nagyságrendet. A fentiek alapján az útépítési és útfelújítási feladatok elvégzéséhez pályázati források bevonására van szükségük az önkormányzatoknak.

Ez igen nehéz feladat. Hazánk 2004-ben bekövetkezett uniós csatlakozása óta az önkormányzati tulajdonú lakóutak építése és felújítása az Európai Unió által nem támogatott célkitűzés. Az önkormányzatok számára rendelkezésre álló saját forrás nem nyújt fedezetet az útépítésre és útfelújításra, valamint az európai uniós forrásokra sem támaszkodhatnak ezen célkitűzésükben. Így szinte az egyetlen lehetőséget a Belügyminisztérium által évente meghirdetésre kerülő pályázati kiírás jelenti. Ez teljes egészében hazai finanszírozású és maximum 30 millió forint összegű támogatás igénylésére nyújt lehetőséget évente.

hirdetés

Emellett nagyon ritkán kiírásra kerülnek olyan pályázatok is, melyek elsődleges célja nem az önkormányzati utak építése és felújítása. De indokolt esetben, igen szigorú feltételek mellett lehetőség van egy projektelemként ezen feladat kivitelezésére is. Ilyen volt például tavaly a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított szociális célú városrehabilitációs program is. Ennek keretében a Mátyás utca, Bihar és Széles utcák közötti teljes szakaszán új aszfaltburkolatú utat tudtunk építeni – folytatta a gondolatsort a polgármester.

A Zsarói utcában zajló konkrét beruházásra visszatérve, a fentiek mentén 2019. májusában Sarkad Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra. A város egyik legforgalmasabb, gyűjtőút funkciót is ellátó és igen leromlott állapotban lévő önkormányzati lakóútjának, a Zsarói utca aszfaltburkolatú közútjának felújítása érdekében. A városvezetés érdekérvényesítő képességének köszönhetően a pályázat közel 30 millió forint összegű támogatásban részesült. Ehhez az önkormányzat mintegy ötmillió forint összegű önerőt társított.

A projekt keretében a Zsarói utcában lévő önkormányzati tulajdonú közút Sirály és Kastély utcák közötti szakasza került felújításra, összesen 990 méter hosszban. A felújítási munkák során elsőként a sérült burkolatszakaszok kátyúzására és a közművek kiváltására került sor. Majd a megfelelő lejtési viszonyok biztosítása céljából a szükséges kiegyenlítő réteg került bedolgozásra. Ezt követően következett a projekt leglátványosabb része, két nap alatt a teljes útfelület új aszfaltburkolatot (kopóréteg) kapott. A kialakult új aszfaltburkolat peremének védelme érdekében padkarendezés is készül a jövő héten. Az útburkolatban lévő közművek szintre emelése is megtörtént.

Természetesen a jövőben is élni fog a városvezetés valamennyi olyan pályázati felhívás kínálta lehetőséggel, amelyek által mód nyílik a leromlott állapotú, aszfaltburkolatú önkormányzati utak (pl. Jókai utca, Nagykert utca, Táncsics utca, stb.) és kerékpárutak felújítására, valamint a jelenleg még csak útalappal rendelkező önkormányzati utak (pl. Dózsa utca, Rákóczi utca, stb.) szilárd burkolattal történő ellátására. Továbbá folyamatban lévő, nyertes pályázatoknak köszönhetően hamarosan újabb kerékpárútak épülnek az Anti úti bicikliút folytatásaként Ökörörmény felé. Valamint az Éden-tavakat megkerülő bicikliút építésével rendeződik a Hargita sétány megfelelő burkolattal történő ellátásának kérdése is – zárta gondolatait a polgármester.

Forrás: Sarkad Város hivatalos oldala


Kövessen minket Facebookon!