MSZP: olyan szolgáltatási színvonalesés várható, amilyet Békéscsaba még nem tapasztalt

MSZP, közgyűlés Békéscsaba, Miklós Attila Miklós Attila és Fülöp Csaba / Fotó: Körös Hírcentrum

A szeptemberi közgyűlésen hozott döntésesekre reagáltak az MSZP békéscsabai képviselői. A sajtótájékoztatót Miklós Attila és Fülöp Csaba tartotta a Szövetség Békéscsabáért-frakció képviseletében. A képviselők elmondták, a szeptemberi közgyűlést nagy várakozás előzte meg, amelynek oka az egész országban tapasztalható nagy mértékű drágulás.

hirdetés

A költségvetést sok napirendi pontban érintette a testület a közgyűlésen, a grémium több díjemelésről is döntött. Az iparűzési adó ellentételezéseként a város költségvetési támogatáshoz jutott, amely két részletben érkezik Békéscsabára. Az első, 320 millió forintos részlet megérkezett, ezzel megegyező összeg várható még a továbbiakban. Ennek felosztásáról is döntött csütörtökön a képviselő testület. Az önkormányzat forrást biztosít a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. számára a különböző kommunális feladatok elvégzésére. A bizottság ülésén elhangzott, jelenleg csak annyi forrást tudnak felajánlani a BVG. Kft. számára, amely a legsürgősebb, balesetveszélyes munkák elhárításának fedezetét jelenti, többletfeladatra ebben az évben nincs lehetőség. Fülöp Csaba képviselő elmondta, a város költségvetési helyzete 2022 év végéig teljes egészében rendben van, a döntések követik a költségvetés meghatározásakor hozott döntéseket. 2022-ben megfelelő összeg áll rendelkezésre az energia költségek fedezésére is, amely augusztus és december között valamivel több, mint 300 millió forintot jelent.

A képviselők elmondása szerint a 2023 évi költségvetés összeállítása lényegesen nagyobb problémát okoz, a közgyűlés az energetikai napirendnél kritikus helyzetet vetített elő a jövő évre vonatkozóan. Amennyiben nem történik racionalizálás, a jelenlegi számítás szerint 3 milliárd forintos többletköltséget fog jelenteni a város számára. Miklós Attila kiemelte, az óriási ugrás kezelése nagy kihívást jelent. Az intézmények, városi cégek elkészítették azokat a terveket, amelyek összefoglalják, milyen energia racionalizálási folyamatokat tudnak végrehajtani. Az így összesített megtakarítás az említett 3 milliárdos összegnek azonban csak a töredékét biztosíthatja, ezért további döntésekre lesz szükség. Fülöp Csaba elmondása szerint, amennyiben a város elhagyja az önként vállalt, nem kötelező feladatait, mint a kultúra, közművelődés, sport, a megtakarítás összege akkor sem fedezi az energetikai többlet felét. A közgyűlésen elhangzott, a Volánbusz több és a gyermekétkeztetés szintén nagy mértékű többlet forrásigényt nyújthat be az önkormányzatnak az különböző áremelkedések miatt. A képviselők szerint drámai helyzet elé nézünk, kormányzati segítségről egyenlőre nincs információ.

Létrejött a békéscsabai fákat és cserjéket védő rendelettervezet, amely szerint a közterületen lévő fás szárú növények minden esetben az önkormányzat tulajdonát képezik, ezért kivágásuk engedélyhez kötött. A fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet alapján, közterületen fákat és cserjéket kizárólag jegyzői engedéllyel lehet kivágni. A dokumentumban rögzítik, amennyiben egy beruházás miatt fákat kell kivágni, a növényeket pótolni kell. Fülöp Csaba képviselő szerint ez hiánypótló rendelet. Megelőzésképp a továbbiakban felmérik, a város fái milyen állapotban vannak, ugyanis a prevencióval a rongálódás kiküszöbölhető.

Miklós Attila elmondása szerint a jövő évi drasztikus áremelkedést önkormányzati megtakarításból, illetve a jelenleg is folyamatban lévő energetikai fejlesztésekkel a város nem tudja kigazdálkodni. A képviselők véleménye szerint olyan szolgáltatási színvonalesés várható a jövő évben, amilyet Békéscsaba még nem tapasztalt. Meglátásuk szerint előfordulhat, hogy intézményeket kell részlegesen bezárni, korlátozni kell az ügyfélfogadás rendjét és nyitvatartását bizonyos hivataloknak ahhoz, hogy a rezsiszámlálat ki tudják fizetni. A város próbál olyan lehetőségeket és intézkedéseket találni, amivel a kiadások csökkenthetők. Nagy Ferenc alpolgármester vezetésével energetikai munkacsoportot hoztak létre, amely figyeli a lehetőségeket, hogy az energiaválság kivédésére az önkormányzat megoldást találjon. A megalakult munkacsoport különböző javaslatokat tesz majd az önkormányzat felé. Miklós Attila hozzátette, ezt a problémát az önkormányzat nem magának okozta, valamint állami segítség nélkül, önkormányzati szinten nem megoldhatók az előttünk álló feladatok.

Napirendre került a közgyűlésen a Pannon Menza Szolgáltató és Vendéglátó Kft.-vel kötött szerződés módosítása. A sajtótájékoztatón elhangzott, az MSZP képviselői nem értettek egyet azzal, hogy a közétkeztetés vállalkozói kézbe kerüljön. Véleményük szerint előnyösebb, ha önkormányzati intézmény formájában látja el feladatát, annak érdekében, hogy a fogyasztók részéről lehetőség legyen a közvetlen beavatkozásra akár az étel minőségét, mennyiségét, illetve az ott folyó működését tekintve. Miklós Attila meglátása szerint az új szolgáltató működésével megindultak a panaszok, amelynek hátterében az állhat, hogy a cég más szellemben látja el feladatait, mint a korábban tapasztalt. A képviselők állítása szerint a panaszok orvoslása érdekében olyan nyersanyagokat szükséges használni, amelyek nem előre elkészítettek, hanem friss alapanyagokból állnak.

hirdetés