Ewoldt Elíz 160. születési évfordulóját ünnepelték Gyulán

Fotó: Körös Hírcentrum

160 évvel ezelőtt született Ewoldt Elíz, ő nyitott először magánóvodát Gyulán és ő volt Gyula város első okleveles községi óvónője. Ennek alkalmából tartottak ünnepi megemlékezést a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban, amelyre a névadó leszármazottait is elhívták.

Az ünnepségen Petroszvki Eszter tagintézmény-vezető köszöntötte a jelenlévőket és idézett néhány gondolatot egy levélből, melyet Ewoldt Elíz unokája, Berndt József írt neki 2013-ban: „ez az óvoda, amelynek Ön a vezetője, az én nagymamám nevét viseli. Annak idején ő is itt tanította a legkisebbeket. Egyénisége méltóvá teszi arra, hogy az utódok róla nevezzék el az óvodát. Nagymamám híres volt arról, hogy a gyerekeket rendkívül szerette” – az óvodavezető e sorokat olvasva kötelességének érezte névadójuk emlékének az ápolását.

hirdetés

Elsőként Kónya István alpolgármester mondta el köszöntő beszédét, melyben egy kis történelmi áttekintést tett. Említette azt, hogy 1867-ben a kiegyezést követően egyre jobban felértékelődött az intézményesített nevelés jelentősége – a kisgyermekre vonatkozóan -, és 1891-ben megjelent a kisded óvásról szóló törvény, amelyből egy idézetet is felolvasott az alpolgármester: „Ott, hol kisded óvoda vagy menedékház van, minden szülő vagy gyám köteles 3-tól 6 éves gyermekét vagy gyámoltját abba járatni, ha csak nem igazolja, hogy a gyermek otthon vagy bárhol máshol állandóan kellő gondozás alatt és felügyeletben részesül” Hozzátette, hogy ez ma sem, változott, pedig eltelt több mint 100 év, valamint az intézmények célja sem, miszerint oktató, fejlesztő és a gyerekek ügyességét fokozó feladatokkal, játékosan neveljék a gyerekeket. Beszéde végén beszámolt a gyulai óvodák fejlesztéséről és elmondta, hogy a soron következő az Ewoldt Elíz Óvoda lesz, melynek felújításával a jövő évtől kezdve intenzíven fognak foglalkozni.

Ewoldt Elíz Óvodaalapító

Mittag Mónika képviselő asszony elmondta, nagy büszkeség tölti el amiatt, hogy az ő körzetébe tartozik Gyula város legrégebbi történelmi múlttal rendelkező óvodája. Felidézte, hogy megválasztását követően, mikor először látogatott el az óvodába akkor egy új kazán átadása végett, elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az óvoda is olyan lehessen, amelynek egykor a névadója is megálmodhatta. A tagintézmény-vezető asszonnyal sorra vették a fejlesztendő területeket, amelyek közül az alábbiak valósultak meg az elmúlt 5 évben: mászótorony, babaház, homokozó és gumitégla került az udvarra kihelyezésre, az óvoda előtti Pálffy utcai járda új kis kővel lett kirakva, új öltözőszekrényeket kapott az intézmény, új hintát és ebben az évben új bejárati ajtó beépítése is megtörtént. A képviselő asszony gratulált az óvoda dolgozóinak, a szép évfordulóhoz és sok sikert kívánt a továbbiakban is a munkájukhoz.

Dr. Becsiné Lock Gabriella, Gyula Város Egyesített Óvodájának intézményvezetője megköszönte a családtagoknak, hogy elfogadták a rendezvényre a meghívásukat, nagyon nagy megtiszteltetés számukra, hogy eljöttek az ünnepségre. Az igazgatónő párhuzamot vont a múlt és a jelen közé; Ewold Elíz hitt a mesék és versek nevelő hatásában, Gyula Város Egyesített Óvodája is fontosnak tartja ezt, hiszen ebben az évben kiemelt nevelési feladatának az írott mese jelentőségének erősítését tűzte ki fő feladatául. Beszédét egy idézettel zárta, Elíz néni szavaival: „Az óvodában eltöltött négy évtized úgy tűnik fel emlékeimben, mintha az egész egy napsugaras, madárdalos, virágos kertben telt volna el.”

Ezt követően dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója tartotta meg előadását, Gyermekkor a XIX.-XX. század fordulóján címmel. A levéltárigazgató arról beszélt, hogy milyen volt a gyermekek sorsa Magyarországon és Gyula városában azalatt a négy évtized alatt, amikor Ewoldt Elíz végezte munkásságát.

A színes előadás után Ewoldt Elíz dédunokája, Berndt Mihály tartott szintén érdekes előadást, Ewoldt Elíz – Gyula Város első óvónője címmel.

Az ovisok kiselőadását követően dr. Becsiné Lock Gabriella, Petrovszki Eszter, Mittag Mónika és Berndt Mihály az óvoda falán lévő emléktáblánál koszorút helyezett el, és egy csoportkép elkészülésének erejéig az emléktábla alá álltak a hozzátartozók, dolgozók és a képviselő asszony együttesen. A koszorúzást követően a levéltári anyagból összeállított kiállítást volt lehetősége megtekinteni a jelenlévőknek egy állófogadás kíséretében.

Petrovszki Eszter Óvodavezető:


Ewoldt Elíz dédunokája, Berndt Mihály:

 

Kövessen minket Facebookon!

 

Szóljon hozzá!

− 1 = 2