Ösztöndíjra pályázhatnak a békési középiskolások

online oktatás, digitális tanrend Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Békés Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 kódszámú projekt keretében a 2020/2021. tanévre kiírja a Békési Középiskolai Ösztöndíj pályázatot.

A pályázatra azok a Békés területén állandó lakóhellyel rendelkező, kimagasló tanulmányi eredményű magyar állampolgárok (a továbbiakban: Pályázó) jelentkezhetnek, akik középiskolai tanulmányaikat Békésen, nappali tagozaton végzik. Pályázni a kerekítés szabályai nélkül elért 4,2 és a fölötti tanulmányi eredmény esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el az a minimálbér 54 %-át. Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a Pályázó beiratkozott tanulója a pályázatban megjelölt intézménynek.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban egy példányban kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon (postai úton vagy személyesen). A benyújtási határidő 2020. október 15. napja.

A 2021. februárjával induló 2. félévi támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó félévi bizonyítványa eléri a jó rendű átlagot, és erről 2021. február 12-ig a félévi értesítőt bemutatja. A Pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban megadni: név, állandó lakcím, anyja neve, tanulói azonosító száma, születési helye és ideje, bankszámlaszám, középfokú intézmény megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.

A pályázat kötelező mellékletei: a pályázat benyújtását megelőző félév tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány másolata, a középiskola iskolalátogatási igazolása, az iskola véleménye, a Pályázóval egy háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása.

A pályázatokat Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat határidejének lejártát követő első soros ülésén bírálja el.

A Pályázók az elbírálás után a Képviselő-testület döntéséről írásbeli értesítést kapnak. Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a pályázat céljából kezelje, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig, azaz 2029. június 30. napjáig nyilvántartsa. Az Önkormányzat a személyes adatokat más szervezeteknek semmilyen módon nem továbbítja.

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy a pályázat elbírálása nyílt képviselő-testületi ülésen történjen, illetve tudomásul veszi, hogy a pályázati eredmények közlésére a sajtó nyilvánossága előtti ünnepség keretében kerül sor.

 

Ez is érdekelheti:


Kövessen minket Facebookon!