Lehet-e a szándéknak következménye?

Lehet-e szándéknak következménye? Ryan McGuire képe a Pixabay -en.

A médiaszolgáltatók támogatása témakörben született korábbi írásunkban hibáztunk, pontatlanok voltunk, ezért tisztelettel elnézést kérünk a sértettől.

2020. 11.22. napján (vasárnap) 16:17 órakor közzétett „Így támogatják a ”helyi hírközlőket” (tévesen: médiákat) Békéscsabán” című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Benkó György “Pozíciójával élve, egy sikeres prezentációval meggyőzve bizottsági tagtársait, megszavazta „magának” a fent említett támogatást, ezért az eljárás megkérdőjelezhető.”

hirdetés
Helyreigazítási kérelem
Részlet: sajtó-helyreigazítási kérelem

Helyreigazítási kérelem érkezett, melyet természetesen hibázásunk beismeréseként maradéktalanul teljesítettünk. A helyreigazítási közleményünket itt olvashatja.

hirdetés

Ennek ellenére fenntartjuk azon véleményünket, hogy elgondolkodtató Benkó György úr magatartása a témában szereplő támogatás megszavazása kapcsán. Az események ténybeli sorrendje a következő:

 • A 2020.08.28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottsága több más előterjesztés mellett napirendre tűzte a médiaszolgáltatók támogatását, melynek megvitatását követően ugyanúgy szavazásra került sor, mint a témát megelőző előterjesztéseket követően;
 • az aktuális témát megelőző előterjesztések egyhangúlag (4 igennel) megszavazásra kerültek a jelenlévők által, így ezek elfogadó határozattal záródtak;
 • Benkó György személyesen vett részt a bizottsági ülésen, és gyakorolta előterjesztésenként a szavazati jogát;
 • a médiaszolgáltatók támogatása napirendnél a szavazatokat összesítve megállapítható volt, hogy nincs meg az előterjesztés elfogadásához szükséges minősített többség, mivel csak 3 igen 1 nem szavazatot kapott;
 • megkerestük az egyetlen „nem” szavazat bizottsági tagját, Dancsó Tibort (DK, ellenzéki összefogás listavezetőjeként mandátumot szerzett képviselő), aki kérdésünkre indoklást is adott, hogy miért nem támogatta ezt az előterjesztést:

A négy tag közül 3 igennel szavazott, 1 pedig nemmel. Az az egy én voltam. Én azt kértem, és az volt az álláspontom, hogy nem támogatom egyáltalán a fennálló médiatámogatási rendszert, sokkal nagyobb bajok vannak a városban, és sokkal komolyabb helyekre kellene pénzt osztanunk, és pénzt adnunk, ahova nem jut, és emiatt én ezt nem támogattam. De ha már a többség megszavazza, akkor pedig csak akkor tudom a szavazatomat adni a dologhoz, hogyha ez valami tudományos alapon történik, tehát mérjük meg a médiák támogatottságát. Erre világított rá Benkó úr, hogy erre van mód és lehetőség. Az NMHH is hasonló pályázati rendszert üzemeltet, hát miért nem tudunk mi ilyet üzemeltetni, és ez alapján nem támogatásként, és nem a média jó szándékát megvásárolva, hanem elvárt feladatok, és azok teljesítése mentén történjenek kifizetések.

 • A bizottsági jegyzőkönyvből, valamint Dancsó Tibor nyilatkozatából arra következtettünk, hogy Benkó György nem jelezte érintettségét, nem tartózkodott a szavazástól, nem ő az előterjesztést elutasító, tehát az előterjesztés általa történő megszavazása vélelmezhető;
 • Amennyiben vélelmezésünk helytálló, és az előterjesztés határozattá alakulásának ő nem akadályozója, hanem megszavazója, így nem rajta múlott, hogy nem született meg az általunk vitatott határozat úgy, mint az aznapi többi egyhangú szavazású előterjesztés esetében;
 • Tény, hogy Dancsó Tibor  nem szavazata megakadályozta, hogy a Benkó Györgyre szavazatával az előterjesztés támogatásokat eredményező határozattá váljon;
 • A Bizottág 2020.09.20-án tartott ülésen Benkó György nem vett részt, így az ott meghozott döntés természetesen már nem kötődhet az ő szavazatához;

Helyreigazítási kérelem kitért az önkormányzati szerződéstervezetekre.

Helyreigazítási kérelem
Részlet: sajtó-helyreigazítási kérelem

Itt pontosításra szorul a tartalom megjelentésére vonatkozó szándékunk. A tény, hogy például a mezőberényi önkormányzat előterjesztésében témaként a szerződéstervezet szerepel, melyhez csatolva, egy Rádió 1-es fejléccel ellátott, Közszolgáltatói Együttműködési Keretszerződés címmel ellátott dokumentum található.

A dokumentumban szereplő vállalások, stb. sorsáról érdeklődésünk teljes hiánya miatt nincs tudomásunk. Számunkra lényegtelen a szerződéstervezet, vagy keretszerződés aláírása, hatálybalépése, vagy bármilyen szempont alapján történő elutasítása, mivel számunkra, csak egy információt hordoz, hogy Benkó György vállalkozása képviselőjeként, a Rádió 1 nevében kívánt aláírni, eljárni. Az, hogy sikeresen vagy sikertelenül tette ezt, ez számunkra lényegtelen. Mi csak azt a tényt szerettük volna alátámasztani, hogy egy, a Rádió 1 nevében, nyilván általa, formanyomtatványaként megküldött dokumentumot bocsátottak vitára.

A Rádió 1 egy oltalom alatt álló védjegy, amelynek a jogszerűtlen használatát, a hatályos törvények elmarasztalóan értékelik. Amennyiben ő nem rendelkezik egy felhatalmazó jogosultsággal a védjegytulajdonos, vagy jogos használója és a vállalakozása között úgy nyilván az is elgondolkodtató. Álláspontunk szerint: vagy rendelkezik egy olyan szerződéssel, amely felhatalmazza a Rádió 1 nevében történő eljárási jogosultságra, (ebben az esetben miért szavazta meg az augusztus 28.-án a 104 Rádió 1 támogatását?), vagy jogszerűtlenül, felhatalmazás nélkül tesz ajánlatokat.

Részlet: Rádió 1 közszolgáltatói szerződéstervezet
Részlet: Rádió 1 közszolgáltatói szerződéstervezet

A helyreigazítási kérelem kitért az általa a bizottsági ülésen tartott prezentációra is.

Helyreigazítási kérelem
Részlet: sajtó-helyreigazítási kérelem

Ezzel szemben azzal a szakmai pontosítással élünk, hogy a frekvenciánkénti rádióhallgatási felmérés időintervallumos hallgatottsági adatai nehezen tudják egyértelműen tükrözni a helyi információközlés vélt hallgatottsági adatait. Mivel a nap jelentős részében – közel 20 órájában –  országos adást sugárzó 104 Rádió 1 nehezen összehasonlítható a nap 24 órájában helyi információkat feldolgozó Csaba Rádióval és 98.4 Mega Rádióval. Az adatok a nap jelentős részében egy országos, és egy helyi információkkal, helyben készített adásszakasz összehasonlítását jelentik. A kisebbik részében lehet részinformációkat szerezni az összehasonlításhoz. A Csaba Rádió, 98.4 Mega rádió, 24 órában helyi tartalmat sugárzó rádió hallgatottsági felmérési adatainak összehasonlítása alapot adhat a rájuk szánt támogatás egymáshoz viszonyított elosztására, de ugyanezen hallgatottsági mérés nem képezheti összehasonlítás alapját nem helyi készítésű tartalom szolgáltatójával. A mérés rendszerének Benkó György általi prezentációval történő bemutatása, véleményünk szerint, szakmaiatlan, félrevezető szempont a támogatás elosztásához.

Amennyiben az általa tartott prezentáció, az NMHH Médiatanácsa által kiírt, és az MTVA támogatásával megvalósuló RÁDIÓÁLLANDÓ pályáztatási rendszert is érintette, úgy álláspontunk szerint, nehéz összehasonlítást tenni egy napi 7 perc, vagy heti 30 perc szövegidejű tartalmat megvalósító pályázható műsorelem, illetve a napi 200 perc helyi közéleti tartalmat általánosan teljesítő szolgáltatók támogatására. Mivel a helyi szolgáltatók már műsorterveik vállalásakor kötelezettségeket vállaltak számottevő helyi tartalom megvalósítására, így értelmezhető a szolgáltatók ezt elismerő támogatása. Az erre vonatkozó ellenőrzés a szolgáltatókat felügyelő szervezet feladata, amit egyébként maradéktalanul el is lát, melyről tájékoztatást is kaphat az érdeklődő szervezet, vagy akár magánszemély is. Néhány perces eltérés is a vállalástól szigorú büntetést eredményez. Ennek a vállalása szerződésben rögzített, ellenőrizhető adat, mely alapot adhat a támogatás számszerűsítésére is. Amennyiben elvárásokat akarnak igény szerint teljesíttetni a szolgáltatókkal, úgy azok kereskedelmi árjegyzéke alapján eddig is vásárolhattak a felületet, a kívánt tartalmak megjeleníttetésére, például PR interjúk.

A mi javaslatunk a Benkó György szerepvállalására a támogatások elosztásában:

 • Opauszki Zoltán példája (a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettesi kinevezésével kapcsolatban) nem vesz részt a vitában és a szavazásban.
Kivonat Közgyűlés
Jegyzőkönyv: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – 2020.02.27. (94.o.)
 • a véleménynyilvánítás lehetőségét kezdeményezni a támogatottak szakmai meghallgatásra, hogy ők is Benkó György lehetőségével élve elmondhassák álláspontjukat, így a vitában ő is részt vehet, de ebben az esetben is célszerű tartózkodnia a szavazástól.

A helyreigazítást kérő, hírportálunknak megküldött dokumentumban megjelölt sérelemdíjat természetesen nem érezzük indokoltnak, még akkor sem, ha a sérelmezett így ítélné meg.

Tükrös majom
Szerkesztő: Mazán Zsolt

hirdetés


Kövessen minket Facebookon!