Erősen aktuális az agrárkár-enyhítés

A kárenyhítő juttatás igénybevételének feltételei a következők:
· a termelő a használatában levő termőföldön bekövetkezett káreseményt, valamint a várható hozamcsökkenés mértékét a bekövetkezésétől számított 15 napon belül az agrárkár-megállapító szerv részére bejelentette,
· a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a mezőgazdasági termelő használatában volt,
· a termelő az adott kárenyhítési évben üzemi szinten 15 százalékot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést (bevételkiesést) szenved el, amelyet az agrárkár-megállapító szerv igazol,
· a termelő a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig maradéktalanul megfizette;
· a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor az elemi káreseményen alapuló okon kívüli okból nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.