Korszerűsítik a duzzasztóművet Körösladányban

duzzasztó, Körösladány Fotó: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt célja a Körösladányi duzzasztó üzembiztonságának helyreállítása, ezzel a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása. Korszerűsítik a Körösladányi duzzasztóművet és a hozzá kapcsolódó üzemviteli épületet, továbbá a szolgálati lakásokat, egyéb építményeket, létesítményeket, valamint új fedett raktár is épül.

hirdetés

Az 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beruházást az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) konzorciuma 2017-ben kezdte meg, várható befejezése pedig 2020. augusztus 31.

A beruházás a duzzasztó és a kiegészítő létesítményeinek rekonstrukciójára irányul, hogy a műtárgy újra alkalmas legyen a rendeltetési feladatának megbízható ellátására. Nem cél sem a duzzasztás mértékének növelése, sem a műtárgy kapacitásbővítése, csak az üzembiztonság helyreállítása és az üzemeltetés korszerűsítése. A projekt megvalósításával a Körösladányi duzzasztómű és a hozzá kapcsolódó rendszerek, létesítmények műszakilag a mai kor kívánalmainak megfelelően teljes mértékben alkalmassá válnak a vízjogi üzemelési engedélyben előírt feladatainak az ellátására. Megbízható lesz a duzzasztó vízerő-potenciálja, mely lehetőségeket ad újabb beruházások tervezésére.

Az elkészült szolgálati lakások / Fotó: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A Körösladányi duzzasztó hatásterülete 31 000 ha. Ezen területen található Körösladány, Szeghalom és Vésztő. Ezeken a településeken jellemzően a mezőgazdaság biztosít megélhetést a lakosság döntő részének. A mezőgazdaság vonatkozásában, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentése érdekében, várhatóan jelentősen növekedni fog az öntözésre, az egyéb mezőgazdasági vízhasználatra berendezett és üzemeltetett területek nagysága.   Valószínűsíthető, hogy a jövőben az eddigieknél még nagyobb arányú vízigény lép fel a körzetben. A fejlesztések feltételeit megteremtő infrastruktúrának – a többlet vízigény felmerülésekor – rendelkezésre kell állnia, ezért elengedhetetlen a duzzasztómű üzembiztonságát helyreállító és fokozó rekonstrukció megvalósítása.

A projekt jelenlegi állása:

A beruházás során a szolgálati lakások már elkészültek. Az útburkolatok felújítása jelenleg is folyamatban van, mely kiterjed az üzemi utak hibáinak javítására, süllyedések megállítására, a parkoló felújítására és az épület körüli járdák rendbetételére. A duzzasztó ideiglenes elzáró táblái (Schön-bakok) számára új fedett raktár épül. A bal oldali nyílásban található főelzárás és az ehhez kapcsolódó mozgatóberendezés felújítása, illetve ezzel párhuzamosan a beton felületek rekonstrukciója a tavalyi év során elkészült. Jelenleg a jobb oldali nyílásban – az ideiglenes elzárás által biztosított víztelenített munkatéren – a főelzárás és beton felületek felújítása folyik.

A kivitelezés utolsó szakaszában kerül sor a vízrajzi létesítmények felújítására, építésére az üzemviteli épület rekonstrukciójára, a duzzasztó pillérének lefedésére, a partvédőmű igazítására, a meder kotrására, a jobb oldali mozgatóberendezés beszerelésére illetve az informatikai rendszer kiépítésére – tájékoztatott Szabó János, KÖVIZIG igazgató.

hirdetés