30 millió forintból folytatódik Sarkad közútjainak fejlesztése

sarkad Fotó: Sarkad Város hivatalos oldala

Sarkad önkormányzatának fejlesztési programjában kiemelt célkitűzésként szerepel a meglévő aszfaltburkolatú önkormányzati utak felújítása, valamint a jelenleg még csak útalappal rendelkező önkormányzati utak szilárd burkolattal történő ellátása.

Ezeket a célkitűzéseket a települési önkormányzatok többsége nem képes saját forrásból megvalósítani. Tekintettel arra, hogy egy már aszfaltburkolattal rendelkező út új kopóréteggel való ellátása is több tízmillió forintba kerül, míg egy csak útalappal rendelkező út szilárd burkolattal történő ellátása közelíti a százmillió forintos nagyságrendet. Természetesen az utca hosszának és szélességének függvényében.

A fentiek alapján az útépítési és útfelújítási feladatok elvégzéséhez pályázati források bevonására van szükségük az önkormányzatoknak. Ez igen nehéz feladat, mivel hazánk 2004-ben bekövetkezett uniós csatlakozása óta az önkormányzati tulajdonú lakóutak építése és felújítása az Európai Unió által nem támogatott célkitűzés. Mindezek fényében szinte az egyetlen lehetőséget a Belügyminisztérium által évente meghirdetésre kerülő pályázati kiírás jelenti. Ez teljes egészében hazai finanszírozású és maximum 30 millió forint összegű támogatás igénylésére nyújt lehetőséget évente.

Emellett nagyon ritkán kiírásra kerülnek olyan pályázatok is, melyek elsődleges célja nem az önkormányzati utak építése és felújítása. De indokolt esetben, igen szigorú feltételek mellett lehetőség van egy projektelemként ezen feladat kivitelezésére is. Ilyen volt ebben az esztendőben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított szociális célú városrehabilitációs program is. Ennek keretében 3 db szociális bérlakást és egy szolgálati lakást, valamint a volt Tüdőgondozó épületéből egy közösségi házat alakítottak ki. 7 db kamerával bővítették a városi térfigyelő kamerarendszert. Illetve a Mátyás utca Bihar és Széles utcák közötti teljes szakaszán új aszfaltburkolatú utat tudtak építeni.

A település lakosságának szolgálatában a fentiek mentén 2019. májusában Sarkad önkormányzata pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra. A város egyik legforgalmasabb, gyűjtőút funkciót is ellátó és igen leromlott állapotban lévő önkormányzati lakóútjának, nevezetesen a Zsarói utcai aszfaltburkolatú közút felújítását célozva. A városvezetés érdekérvényesítő képességének köszönhetően a pályázat – az október közepén érkezett értesítés szerint – közel 30 millió forint összegű támogatásban részesült. Ehhez az önkormányzatnak mintegy ötmillió forint összegű önerőt kell társítania.

A projekt keretében a Zsarói utcában lévő önkormányzati tulajdonú közút Sirály és Kastély utcák közötti szakasza kerül felújításra, összesen 990 méter hosszban. A felújítási munkák során elsőként a sérült burkolatszakaszok kátyúzására kerül sor. Majd a megfelelő lejtési viszonyok biztosítása céljából a szükséges kiegyenlítő réteg kerül bedolgozásra. Ezt követően a teljes útfelület új aszfaltburkolatot (kopóréteg) kap. Az útcsatlakozásoknál élvágásra kerül sor. A kialakult új aszfaltburkolat peremének védelme érdekében padkarendezés készül. Az útburkolatban lévő közművek szintre emelése is megtörténik az üzemeltető elvárásai szerint.

A beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást a következő hónapban indítja el az önkormányzat, melynek eredményeként a következő esztendő februárjában írható alá a nyertes vállalkozóval a kivitelezésre vonatkozó szerződés. És a tavasz végére, a nyár elejére be is fejeződik a beruházás – tájékoztatott dr. Mokán István, Sarkad polgármestere.

Forrás: Sarkad Város hivatalos oldala


Kövessen minket Facebookon!