Mit tehet a gazdálkodó, ha objektív okok miatt nem tudja teljesíteni az agrártámogatási feltételeket?

Amennyiben objektív okok miatt a gazdálkodó nem tudja teljesíteni, a jogkövetkezmények alóli mentesülését az úgynevezett vis major bejelentés biztosítja. Erről tájékoztatja a hallgatókat Magyarné Dr. Knap Diána, a Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának főosztályvezetője.

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.